Välkommen till Drivkraft
Information och inspiration för små och medelstora företag

Aktuellt

Alla artiklar

Skattefria och skattepliktiga förmåner

Du som äger och samtidigt arbetar i ditt företag befinner dig i en speciell situation. Eftersom du är både arbetsgivare och anställd saknas det tvåpartsförhållande som normalt råder. Vilka skattefria förmåner kan du tillgodogöra dig ur företaget i egenskap av anställd? Och vilka situationer kan utlösa förmånsbeskattning?

Misstanke om otillräckligt eget aktiekapital kräver kontrollbalansräkning

Så snart en misstanke uppstår om att hälften av ett aktiebolags egna aktiekapital är förbrukat ska en så kallad kontrollbalansräkning upprättas. Om detta inte sker enligt reglerna kan styrelseledamöter och andra bli personligt betalningsansvariga.

Välskött stiftelse kan minska företagets pensionskostnader

En pensionsstiftelse kan vara ett fördelaktigt alternativ till tjänstepensionsförsäkringar. Genom stiftelsen ökar din kontroll över förvaltningen av pensionspengarna. Du får många placeringsmöjligheter för avsatta medel och stor flexibilitet vad gäller avsättningarnas storlek. Dessutom kan eventuella överskott i stiftelsen användas till att höja pensionerna eller till att trygga nya pensionslöften.

Regelbundna genomgångar av försäkringsskyddet ett måste

Behovet av försäkringar styrs främst av företagarens personliga livssituation. Du bör därför regelbundet gå igenom och anpassa ditt försäkringsskydd till rådande förutsättningar.

Här är entreprenörernas bästa tips

Varje år uppmärksammar EY entreprenörer genom utmärkelsen EY Entrepreneur Of The Year. Vinnarna kommer från olika branscher, men förenas av ett brinnande engagemang för sina företag. Här delar några tidigare vinnare med sig av sina bästa tips.