Välkommen till Drivkraft
Information och inspiration för små och medelstora företag

Aktuellt

Alla artiklar

Rapportering på olika sätt

Sedan bokföringen datoriserades har tusentals balans- och resultaträkningar producerats för att förbli olästa. I dag finns omfattande kunskap om hur företag utifrån historiska siffror och utfall kan ta fram nyckeltal och kartlägga trender, dels för att göra prognoser och budgetar, dels för att analysera finansiella och likvida behov. Det finns även bra systemstöd för dessa processer.

Etiska värderingar bygger värdet i ditt företag

I tider av ekonomisk osäkerhet är det viktigare än någonsin att framstå som en stabil aktör som omvärlden kan lita på. Allt oftare vill intressenter veta hur verksamhetens strategi ser ut, vilka risker som finns och hur företaget arbetar med etiska och miljömässiga frågor. I det senaste numret av Reporting gräver vi djupare i detta område.

Franchise – ett populärt sätt att driva företag

Franchise är en företagsform som växer. Men hur fungerar det egentligen? Vilket ansvar och vilka skyldigheter har den enskilda företagaren? Här får du hjälp att reda ut begreppen.

Höjda basbelopp för 2015

Regeringen fastställde tidigare i höst ett antal olika index vilka bland annat påverkar diverse ersättningar – prisbasbelopp, förhöjt prisbasbelopp, inkomstbasbelopp och inkomstindex.

Entreprenörernas 5 bästa tips

En del entreprenörer bygger snabbt upp framgångsrika verksamheter. Andra arbetar länge innan de når framgång. Varje år uppmärksammar vi entreprenörer genom att dela ut utmärkelsen EY Entrepreneur Of The Year. Här delar några tidigare vinnare med sig av sina bästa tips.