Drivkraft

Ange ditt sökord

2010/04/14

2 min

Nya momsregler utmaning för transportbranschen

Från och med den 1 januari 2010 gäller nya regler för moms på tjänster. Reglerna förenklar hanteringen av moms i flertalet branscher. I vissa branscher leder dock reglerna till ökad administration. Reglerna kan även medföra en del svåra frågeställningar.

Vi bedömer att företag i transportbranschen möter stora utmaningar när det gäller att uppfylla krav som de nya reglerna medför.

Många företag inom transportbranschen utför sina transporter i olika länder och till olika typer av köpare. Enligt de nya reglerna måste företaget i vissa fall göra skillnad i sin redovisning vad gäller vilket land transporten utförs i. Företaget måste även skilja på om köparen av transporttjänsten är

  • näringsidkare i Sverige, i annat EU-land eller i land utanför EU
  • privatperson i Sverige, i annat EU-land eller i land utanför EU.

Dessutom ska företaget beakta om kostnaden för transporten är en så kallad bikostnad i samband med import av varor. Bikostnader i samband med import av varor kan, under vissa förutsättningar, undantas från moms.

Ovanstående faktorer påverkar om företaget ska redovisa moms på sina transporter, vilken rad i skattedeklarationen försäljningen ska redovisas på och om en periodisk sammanställning ska lämnas till Skatteverket. För att kunna avgöra hur momshanteringen påverkas måste företaget ta ställning till förutsättningarna i varje enskilt fall. Det kräver god kännedom om de nya reglerna och vad de innebär för verksamheten.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev