Börja skriv din sökterm

2011/03/01

2 min

Öka kassaflödet – effektivisera leverantörsfakturaprocessen

Vid en effektivisering av ekonomiorganisationen är det lämpligt att starta med en analys av huvudprocesserna, exempelvis hanteringen av leverantörsfakturor. Hur ser processen ut i dag och vad kan göras bättre? Hur ligger ni till jämfört med andra företag och vad gör de som inte ni gör? Se andra företag eller organisationer som en inspiration för ett eget förbättringsarbete.

Traditionellt sett så har leverantörsfakturorna hanterats manuellt vilket är tidskrävande och kostsamt. Hela kedjan från identifieringen av ett inköpsbehov fram till att betalningen av fakturan är bokförd, involverar ett stort antal medarbetare på flera olika avdelningar i företaget.

Möjligheterna att effektivisera leverantörsfakturaprocessen är många. Den mest uppenbara är elektronisk hantering av hela processen, från generering av en inköpsanmodan, krav på elektronisk faktura från leverantören, automatiserad attestrutin och reskontra-, till slutlig betalningshantering.

Att tänka på vid förändringsarbetet av leverantörsfakturaprocessen:
• Innehåller leverantörsfakturaprocessen fortfarande manuella inslag?
• Vilka delar i processen är värdeskapande?
• Hur kan vi minimera de icke värdeskapande aktiviteterna?
• Vilka medarbetare måste involveras i förändringsprocessen?
• Vad får en förändring för påverkan på den interna kontrollen?
• Hur ska implementeringen av en ny process se ut?

Läs mer i studien ”Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång?” 
Ladda ner som pdf här.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Ökad tillgänglighet med webbredovisning

Fler och fler företagare går över från traditionell till webbaserad redovisning. Fördelarna är många, enligt Malin Mäntyranta, auktoriserad redovisningskonsult och ansvarig för webbredovisningstjänsten EY Online.

Fyra tips när du ska effektivisera din ekonomiavdelning

Företagets ekonomiavdelning ska dels vara en kontrollfunktion som följer regler och uppfyller krav från myndigheter, dels en strategisk rådgivare till företagets ledning och chefer. Det kan vara svårt att hinna med – särskilt om avdelningen ägnar mycket tid åt administration.

Ta kontroll över företagets likviditet

De flesta företag kan förbättra sin likviditet genom att se över hanteringen av likvida medel. Kanske behöver du granska processen för in- och utbetalningar? Kanske behöver du ta kontroll över företagets kostnader? Kanske finns det alternativa finansieringsformer som du bör överväga?

2017/11/29

4 min