Drivkraft

Ange ditt sökord

2011/03/01

2 min

Öka kassaflödet – effektivisera leverantörsfakturaprocessen

Vid en effektivisering av ekonomiorganisationen är det lämpligt att starta med en analys av huvudprocesserna, exempelvis hanteringen av leverantörsfakturor. Hur ser processen ut i dag och vad kan göras bättre? Hur ligger ni till jämfört med andra företag och vad gör de som inte ni gör? Se andra företag eller organisationer som en inspiration för ett eget förbättringsarbete.

Traditionellt sett så har leverantörsfakturorna hanterats manuellt vilket är tidskrävande och kostsamt. Hela kedjan från identifieringen av ett inköpsbehov fram till att betalningen av fakturan är bokförd, involverar ett stort antal medarbetare på flera olika avdelningar i företaget.

Möjligheterna att effektivisera leverantörsfakturaprocessen är många. Den mest uppenbara är elektronisk hantering av hela processen, från generering av en inköpsanmodan, krav på elektronisk faktura från leverantören, automatiserad attestrutin och reskontra-, till slutlig betalningshantering.

Att tänka på vid förändringsarbetet av leverantörsfakturaprocessen:
• Innehåller leverantörsfakturaprocessen fortfarande manuella inslag?
• Vilka delar i processen är värdeskapande?
• Hur kan vi minimera de icke värdeskapande aktiviteterna?
• Vilka medarbetare måste involveras i förändringsprocessen?
• Vad får en förändring för påverkan på den interna kontrollen?
• Hur ska implementeringen av en ny process se ut?

Läs mer i studien ”Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång?” 
Ladda ner som pdf här.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev