Drivkraft

Ange ditt sökord

2011/03/11

2 min

Minskad administration med enklare redovisningsregler

Riksdagen har antagit regeringens förslag om förenklade redovisningsregler. Det här är en del av regeringens ambition att göra vardagen enklare för företagare och minska deras administrativa kostnader. De nya reglerna innebär bland annat att årsredovisningen inte längre behöver innehålla uppgifter om de anställdas sjukfrånvaro. Andra uppgifter som inte längre krävs är löner och andra ersättningar till anställda särskilt för varje land, fastigheters taxeringsvärde och beloppet av den ränta som räknats in i anskaffningsvärdet på en tillgång.

De nya reglerna innebär också att mindre företag ges en generell rätt att upprätta resultat- och balansräkning i förkortad form. De undantas också från kravet på att i förvaltningsberättelsen lämna upplysningar om företagets verksamhet inom forskning och utveckling eller om verksamhetens påverkan på den yttre miljön.

Några av de andra förändringarna är att:

 • Kravet på att indirekta kostnader ska räknas in i anskaffningsvärdet för en tillverkad anläggningstillgång tas bort.
 • Ett brutet räkenskapsår kan nu inledas den första dagen i valfri kalendermånad. Det ska även i fortsättningen omfatta tolv månader.
 • Kontantmetoden får tillämpas av alla icke finansiella företag vars årliga nettoomsättning normalt uppgår till högst tre miljoner kronor. Kontantmetoden innebär att företag får vänta med att bokföra fakturor tills de är betalda. Men i årsbokslutet måste alla då obetalda fordringar och skulder bokföras.
 • Arkiveringstiden för räkenskapsinformation sänks från tio till sju år.

Ändringarna i årsredovisningslagen trädde i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som avslutas närmast efter den 31 december 2010.

Ändringarna i bokföringslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. Bestämmelserna om årsbokslutets innehåll ska tillämpas första gången för det räkenskapsår som avslutas närmast efter den 31 december 2010.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

  Kontakt

  Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

   Nyhetsbrev