Börja skriv din sökterm

2011/03/15

2 min

Många möjligheter när du bildar aktiebolag

Du kanske är på väg att starta eller ombilda till aktiebolag. Oavsett om du anlitar en revisor för detta eller inte så finns det finns många möjligheter som är bra att känna till.

Genom aktiebolagsformen begränsar du väsentligt dina risker jämfört med enskild firma och handelsbolag. Det kan avse åtaganden mot kunder, leverantörer och avseende anställda.

I ett lönsamt aktiebolag kan du privat ta ut lågbeskattad utdelning med 20 procent skatt upp till 127 750 kronor om vissa förutsättningar är uppfyllda. Aktiebolaget ger således mycket större möjligheter till planering av dina ägaruttag.

Du kan hyra ut kontoret i hemmet till ditt aktiebolag. Om du hyr ut till marknadsmässig nivå beskattas överskottet efter schablonavdrag med 30 procent skatt. Samtidigt så är hyreskostnaden avdragsgill i aktiebolaget.

Om du har anställda och du känner att någon är en oumbärlig nyckelperson så se till att den personen får möjlighet att köpa in sig i aktiebolaget. Genom att han eller hon får tar del av värdeökningen i aktiebolaget minskas sannolikt risken för att den medarbetaren slutar.

Utnyttja personalvårdsförmånerna du får som anställd i aktiebolaget. Du kan dra av kostnaderna för gymkortet eller andra skattefria personalvårdsförmåner.

Genom aktiebolagsformen får du bättre kontroll över ditt liv. Du skiljer ditt företagande från dig som privatperson mycket tydligare. Din lön kommer med som en kostnad i resultaträkningen och du kan se om det blir något över. Detta är en stor fördel jämfört med enskild firma och handelsbolag.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Att tänka på inför årsskiftet – har du tagit ut rätt lön?

Med årsskiftet i sikte är det dags för fåmansföretagare med kvalificerade andelar att se över sina löneuttag för att maximera gränsbeloppet. Ju högre gränsbelopp, desto större lågbeskattad utdelning. Här är några tips som kan öka den lågbeskattade utdelningen under 2019.

4 min

Har du förmånsbil och vill betala mindre i skatt?

Ligger du som delägare i fåmansföretag på en lönenivå som gör att du nått brytpunkten och betalar 58 procent i skatt? Då kan det vara idé att titta på om du ska löneväxla en del av din nettolön mot en bilförmån.

2016/06/07

3 min

Hur beskattas transaktioner mellan ägare och företag?

Kan jag som företagsledare använda sportstugan som företaget köpt? Är det okej att företagets anställda och ägare hyr ut privatägda lokaler till företaget? Drivkraft ger dig en fingervisning om vad som gäller.