Drivkraft

Ange ditt sökord

2011/04/11

2 min

Lönsamt att se över löneprocessen

En outsourcing av löneprocessen är ett kostnadseffektivt alternativ. Outsourcing innebär ett rationellt utnyttjande av resurser och kompetens. Du får en hög driftssäkerhet och de ansvariga medarbetarna på ditt företag kan därmed koncentrera sig på kärnverksamheten.

Löneadministrationen är en process som löper genom hela företaget och inkluderar ett flertal avdelningar. Ofta sker förberedelserna inför löneutbetalningarna till stor del ute i organisationen. Därefter sammanställer ekonomiavdelningen löneunderlagen, eller vidarebefordrar dem till en extern leverantör för den fortsatta hanteringen. Det är svårt att få en jämn arbetsbeläggning på löneadministrationen och det kan också vara svårt att ständigt bibehålla en hög kompetens i lönerelaterade arbetsrätts- och avtalsfrågor.

Många företag väljer idag därför att outsourca hela eller delar av sin löneadministration, som ett sätt att effektivisera processen.

Är det dags att utveckla och effektivisera löneadministration?
Då kan dessa punkter vara något att fundera över:
• Är tidsredovisningen integrerad i affärssystemet så att ni slipper manuell registrering av medarbetarnas tid?
• Hur påverkar exempelvis sjukfrånvaro och semesterledighet er löneadministration?
• Vilka medarbetare i ditt företag ingår i den totala löneprocessen?
• Vad får en förändring för påverkan på den interna kontrollen?

Läs mer i studien ”Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång?
Ladda ner som pdf.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev