Drivkraft

Ange ditt sökord

2011/05/10

4 min

Deklarationstips

Några tips inför bolagsdeklarationen för taxeringsåret 2011.

Tidpunkt för inlämning
Deklarationen skulle ha lämnats in till Skatteverket senast den 2 maj 2011. Om ni har fått s.k. byråanstånd har ni dock fram till den 15 juni 2011 på er att lämna in deklarationen.

Förseningsavgift
Missar ni att lämna er deklaration i tid kommer Skatteverket att påföra förseningsavgift om 5 000 kr.
Ytterligare 5 000 kr i förseningsavgift påförs om deklarationen inte inlämnats inom tre månader från den tidpunkt deklarationen skulle ha inkommit till Skatteverket. Har deklarationen inte lämnats in inom fem månader utgår ytterligare 5 000 kr i förseningsavgift, dvs. totalt 15 000 kr.

Skattekontot
Har bolaget skatt att betala på skattekontot avseende 2011 års taxering utgår följande kostnadsränta.

  • På skatteskuld upp till och med 20 000 kr beräknas kostnadsränta med 2 procent fr.o.m. den 3 maj 2011
  • På skatteskuld som överstiger 20 000 kr beräknas kostnadsränta med 2,5 procent fr.o.m. den 15 februari 2011

Eftersom kostnadsräntan inte är avdragsgill bör bolagets alternativavkastning uppgå till minst 3,39 procent (2,5/0,737) för att bolaget ska tjäna på att betala kostnadsränta.

Negativ JAU
Om ett aktiebolag hade en negativ justerad anskaffningsutgift (JAU) på andelar i handelsbolag den 1 januari 2010 ska denna tas upp som intäkt vid 2011 års taxering. Man kan dock välja att fördela intäkten med minst en tiondel per år vid 2011 till 2020 års taxeringar.

Andelar i handelsbolag
Har ett aktiebolag avyttrat andelar i ett handelsbolag är ev. vinst numera ofta skattefri medan en motsvarande förlust normalt inte är avdragsgill. Det bör noteras att reglerna om skalbolagsbeskattning är tillämpliga på andelar i handelsbolag.

Spärrade underskott
Kom ihåg att redovisa spärrade underskott från tidigare år vid ruta 4.14.b och ruta 1.3.

Övriga upplysningar
Om övriga upplysningar lämnas ska rutan på första sidan i deklarationen alltid kryssas i.
Vi rekommenderar att bolaget alltid lämnar med årsredovisningen samt nämner i noteringsbilaga att den bifogas.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev