Börja skriv din sökterm

2011/05/10

4 min

Deklarationstips

Några tips inför bolagsdeklarationen för taxeringsåret 2011.

Tidpunkt för inlämning
Deklarationen skulle ha lämnats in till Skatteverket senast den 2 maj 2011. Om ni har fått s.k. byråanstånd har ni dock fram till den 15 juni 2011 på er att lämna in deklarationen.

Förseningsavgift
Missar ni att lämna er deklaration i tid kommer Skatteverket att påföra förseningsavgift om 5 000 kr.
Ytterligare 5 000 kr i förseningsavgift påförs om deklarationen inte inlämnats inom tre månader från den tidpunkt deklarationen skulle ha inkommit till Skatteverket. Har deklarationen inte lämnats in inom fem månader utgår ytterligare 5 000 kr i förseningsavgift, dvs. totalt 15 000 kr.

Skattekontot
Har bolaget skatt att betala på skattekontot avseende 2011 års taxering utgår följande kostnadsränta.

Eftersom kostnadsräntan inte är avdragsgill bör bolagets alternativavkastning uppgå till minst 3,39 procent (2,5/0,737) för att bolaget ska tjäna på att betala kostnadsränta.

Negativ JAU
Om ett aktiebolag hade en negativ justerad anskaffningsutgift (JAU) på andelar i handelsbolag den 1 januari 2010 ska denna tas upp som intäkt vid 2011 års taxering. Man kan dock välja att fördela intäkten med minst en tiondel per år vid 2011 till 2020 års taxeringar.

Andelar i handelsbolag
Har ett aktiebolag avyttrat andelar i ett handelsbolag är ev. vinst numera ofta skattefri medan en motsvarande förlust normalt inte är avdragsgill. Det bör noteras att reglerna om skalbolagsbeskattning är tillämpliga på andelar i handelsbolag.

Spärrade underskott
Kom ihåg att redovisa spärrade underskott från tidigare år vid ruta 4.14.b och ruta 1.3.

Övriga upplysningar
Om övriga upplysningar lämnas ska rutan på första sidan i deklarationen alltid kryssas i.
Vi rekommenderar att bolaget alltid lämnar med årsredovisningen samt nämner i noteringsbilaga att den bifogas.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Deklarationstider – vad bör du som företagare tänka på?

Precis som privatpersoner måste alla företag, liksom företagets ägare, deklarera en gång per år. Den här artikeln tar upp några områden som kan vara viktiga för dig som egenföretagare att tänka på, både innan och i samband med deklarationen.

6 min

Deklarationer våren 2019 – viktiga datum

När ska inkomstdeklarationen lämnas till Skatteverket och vad krävs för att en deklaration ska räknas som digitalt inlämnad?

5 saker att tänka på vid deklarationen

Det finns många saker att tänka på när inkomstdeklarationen ska lämnas in. Du ska till exempel kontrollera att de förtryckta uppgifterna stämmer, att du har gjort de avdrag du har rätt till och att du använder eventuella vinster och förluster på ett bra sätt. Nedan följer ytterligare några saker som kan vara aktuella i samband med deklarationen 2017.

2017/04/27

6 min