Drivkraft

Ange ditt sökord

2011/05/17

2 min

Aktiebolag – så undviker du riskerna

Är du på väg att starta eller ombilda till aktiebolag? Eller driver du redan ett mindre AB och har nu valt att fortsätta utan hjälp av en revisor. Oavsett vilken situation du befinner dig i så kan det vara bra att känna till vilka risker som kan uppkomma.

Tänk på att du som aktieägare undviker förbjudna lån. Till skillnad från enskilda firmor och handelsbolag får du inte låna pengar i ditt aktiebolag. Detta är ett brott mot aktiebolagslagen och kan även medföra hög beskattning.

Följ resultatet och upprätta en kontrollbalansräkning i tid om ditt bolag redovisar en förlust som överstiger hälften av aktiekapitalet (-25 000 kronor i ett AB med 50 000 kronor i aktiekapital). Om du inte gör det i tid kan du bli personligt ansvarig för bolagets skulder.

Utdelning i aktiebolag är en möjlighet, men gör det på rätt sätt annars kan du bli återbetalningsskyldig. När du beslutar om utdelning måste du göra en bedömning av om bolaget klarar av det. Finns det vinstmedel enligt fastställd balansräkning? Hur kommer bolaget att gå, hur är likviditeten?

Undvik dyra förseningsavgifter hos bolagsverket genom att upprätta årsredovisning i tid. Om ditt bolag har 31 december som bokslutsdag så måste årsredovisningen vara inskickad till Bolagsverket senast den 31 juli för att undvika förseningsavgift på 5 000 kronor.

Du kan bli ansvarig för bolagets skatter och avgifter. Skicka in skatte- och avgiftsanmälan i tid och sköt redovisning och betalning.

Glöm inte att upprätta aktiebok och håll den uppdaterad, det är ett absolut krav enligt aktiebolagslagen. Aktieboken visar vem som äger aktiebolaget, vem som helst kan begära att få se aktieboken.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev