Drivkraft

Ange ditt sökord

2011/05/19

3 min

Intern förankring avgörande vid effektiviseringsarbete

Det finns mycket pengar att tjäna på en effektivisering av ett företags ekonomiorganisation. Det visar Ernst & Youngs studie "Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång".

En nyckelfaktor för att få en hållbar effekt av ett effektiviseringsarbete är att det bör genomsyra hela företaget. Stöds förändringen av ledning och vd? Känner medarbetarna sig involverade? Det är helt avgörande för en framgångsrik effektivisering att arbetet är väl förankrat.

Det bästa resultatet uppnås när alla som berörs av processerna blir delaktiga i förändringsarbetet. Skapa engagemang genom att delegera ansvar till berörda parter i ett tidigt stadium av effektiviseringsarbetet. Identifiera processens nyckelpersoner eftersom enskilda medarbetare ofta spelar en avgörande roll. En bra lösning som har dålig acceptans fungerar inte.

Att tänka på vid förändringsarbetet av ekonomiorganisationen:
• Hur påverkar en förändring den interna kontrollen?
• Vilka medarbetare måste involveras i processen?
• Vilka systemstöd finns och hur kan vi utnyttja dem?
• Hur pass känslig är en process för till exempel sjukfrånvaro?
• Kan en del eller hela processen bli föremål för outsourcing?
• Vilken rapportering efterfrågar ekonomiorganisationens interna och externa kunder?
• Vilken kvalitetssäkring görs på rapporterna och hur tillförlitliga är dessa kvalitetssäkringar?
• Hur används rapporterna i styrningen av verksamheten?

Läs mer i studien ”Hur bidrar din ekonomiorganisation till verksamhetens framgång?”
Ladda ner som pdf här.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev