Börja skriv din sökterm

2011/08/01

3 min

De nödvändiga nyckeltalen

Nyckeltal är ett viktigt hjälpmedel i den ekonomiska styrningen av företaget. Använder du nyckeltal i dina rapporter kan du göra analyser av företagets ekonomiska ställning och utveckling.

Med hjälp av nyckeltal kan du jämföra företaget med konkurrenter och kontrollera om du når uppsatta mål inom hela eller delar av företaget. Nyckeltal fungerar även som indikatorer på problem i företaget. Jämförelser över olika tidsperioder kan visa på förändringar i företagets ekonomiska ställning. Det är viktigt att alltid analysera orsakerna till eventuella förändringar. Tänk på att alla nyckeltal går att förbättra – det är bara en fråga om olika åtgärder och insatser. Om nyckeltalen ska ge dig relevant information måste generella nyckeltal som soliditet och kassalikviditet kompletteras med nyckeltal som har koppling till företagets verksamhet.

Tips!

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Vanliga frågor om ekonomistyrning

Hur kan stora svängningar i resultatet förklaras? Vad är vitsen med kapitalrationalisering? Här ger Greger Albert, konsult på EY, svar på några vanliga frågor.

7 nyckeltal i tillverkande företag

Nyckeltal används för att spåra trender i den egna verksamheten. Men för att förstå företagets utveckling behöver du jämföra nyckeltalen med andra företag i samma bransch. Tillverkande företag har ofta återkommande investeringsbehov som kräver mycket kapital. Det gör nyckeltal för verksamhetsstyrningen intressanta.

9 nyckeltal i tjänsteproducerande företag

Nyckeltal är ett viktigt hjälpmedel i den ekonomiska styrningen av företaget. Vilka nyckeltal du ska använda beror bland annat på företagets verksamhet. I tjänsteproducerande företag är nyckeltal som kretsar kring medarbetare och effektivitet mest intressanta.

6 min