Drivkraft

Ange ditt sökord

2011/08/01

3 min

De nödvändiga nyckeltalen

Nyckeltal är ett viktigt hjälpmedel i den ekonomiska styrningen av företaget. Använder du nyckeltal i dina rapporter kan du göra analyser av företagets ekonomiska ställning och utveckling.

Med hjälp av nyckeltal kan du jämföra företaget med konkurrenter och kontrollera om du når uppsatta mål inom hela eller delar av företaget. Nyckeltal fungerar även som indikatorer på problem i företaget. Jämförelser över olika tidsperioder kan visa på förändringar i företagets ekonomiska ställning. Det är viktigt att alltid analysera orsakerna till eventuella förändringar. Tänk på att alla nyckeltal går att förbättra – det är bara en fråga om olika åtgärder och insatser. Om nyckeltalen ska ge dig relevant information måste generella nyckeltal som soliditet och kassalikviditet kompletteras med nyckeltal som har koppling till företagets verksamhet.

Tips!

 • I första hand bör du studera nyckeltalen i din egen verksamhet. I andra hand jämför du dig med konkurrenter och branschen. Alla nyckeltal lämpar sig inte för jämförelser, eftersom inga företag verkar under exakt lika förhållanden.
 • Använd nyckeltal i planeringsfasen, det vill säga i budgetprocessen och när du planerar arbetsscheman.
 • Under budgetprocessen kan du ta hjälp av analysverktyg. De är datasimuleringar som visar vad som händer vid en viss förändring eller vad som krävs för att uppnå ett visst mål. Du kan till exempel se hur soliditeten påverkas av en prissänkning eller hur stor volymökning som krävs för att nå en viss avkastning eller likviditet.
 • Sätt upp mål för dina nyckeltal. Följ upp målen flera gånger per år.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

  Kontakt

  Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

   Nyhetsbrev