Börja skriv din sökterm

2011/08/01

3 min

De nödvändiga nyckeltalen

Nyckeltal är ett viktigt hjälpmedel i den ekonomiska styrningen av företaget. Använder du nyckeltal i dina rapporter kan du göra analyser av företagets ekonomiska ställning och utveckling.

Med hjälp av nyckeltal kan du jämföra företaget med konkurrenter och kontrollera om du når uppsatta mål inom hela eller delar av företaget. Nyckeltal fungerar även som indikatorer på problem i företaget. Jämförelser över olika tidsperioder kan visa på förändringar i företagets ekonomiska ställning. Det är viktigt att alltid analysera orsakerna till eventuella förändringar. Tänk på att alla nyckeltal går att förbättra – det är bara en fråga om olika åtgärder och insatser. Om nyckeltalen ska ge dig relevant information måste generella nyckeltal som soliditet och kassalikviditet kompletteras med nyckeltal som har koppling till företagets verksamhet.

Tips!

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Nyckeltal i fastighetsbolag – del 1

Nyckeltal är viktiga verktyg i fastighetsbolagens interna beslutsprocess och fungerar framför allt som styr- och kontrollinstrument. Alla fastighetsbolag använder i princip samma sorts nyckeltal. Värdena varierar dock starkt beroende på fastighetstyp.

4 min

De vanligaste nyckeltalen – en förklaring

I en årsredovisning presenteras ett antal nyckeltal. Nyckeltalen ger en bild av bolagets ekonomiska ställning och är en viktig del i förvaltningsberättelsen tillsammans med övriga upplysningar. Här förklarar vi några vanliga nyckeltal och hjälper dig att förstå innebörden av dem.

4 min

5 nyckeltal i handelsföretag

Med hjälp av nyckeltal kan du mäta och följa upp företagets status och utveckling. Du kan spåra trender, analysera förändringar och göra jämförelser med andra företag. I handelsföretag är effektivitetstal relaterade till omsättning viktiga.