Drivkraft

Ange ditt sökord

2011/08/05

5 min

Dags att växa lönsamt

Hur gör världens mest framgångsrika företag när de växer lönsamt? Här avslöjas deras framgångsstrategier.

Välkommen till den nya ekonomin – en värld där tillväxt och nya marknader i ännu högre grad har en central plats i företagens strategier. Men tillväxt är en sak. Lönsam tillväxt är en annan. Hur gör de mest framgångsrika företagen för att nå lönsam tillväxt? Vi har frågat 2 200 globala företagsledare. Deras svar hittar du här.

Studien ”Competing for growth – How business is growing beyond boundaries” identifierar de faktorer som ger konkurrenskraftig framgång: etablering på nya marknader, produkt- eller tjänsteutveckling samt satsning på den kompetens som krävs för att skapa förbättrade eller billigare erbjudanden.

Nya marknader
De framgångsrika företagen närmar sig nya marknader med goda kunskaper om sina kunder. De har utvecklat sitt produktutbud nära sina marknader för att bättre möta de lokala behoven. Företagen låter även prisbesluten tas så nära marknaden som möjligt och med maximal kontroll. Och de har sina intressenter med sig – genom tydlig och specifik kommunikation om både marknader och utmaningar.

Nyckelfrågor för dig och ditt företag

 • Har vi valt rätt marknader?
 • Hur ser vår position ut i Indien och Kina?
 • Hur djupa kunskaper har vi om kunderna i målgruppen?
 • Vad skiljer oss från konkurrenterna?
 • Vad är vi bättre på?
 • Hur mycket av prissättningen kan vi styra?

Produkt- och tjänsteutveckling
De framgångsrika företagen har en snabbare utveckling av nya produkter och tjänster och denna sker närmare marknaden och de kan därför lägga sig högre i pris och ändå uppfattas som prisvärda. De uppnår detta resultat genom inkluderande innovationsmodeller som sträcker sig bortom ren produktutveckling. Och de ser till att få intressenternas stöd genom att informera om potentialen.

Nyckelfrågor för dig och ditt företag

 • Hur stor andel av försäljningen kommer från nya produkter och tjänster?
 • Hur blir medarbetarna och kunderna delaktiga i innovationsarbetet?
 • Hur snabbt kan vi utveckla en ny produkt eller tjänst?
 • Hur ser vår innovationsprocess ut?
 • Hur får vi med oss intressenterna?
 • Hur identifierar och belönar vi innovationer?

Medarbetarutveckling
Framgångsrika företag lägger lika stor vikt vid medarbetarna som vid kunderna. Genom att se på kompetens som en värdefull tillgång väljer företagen att satsa på att behålla duktiga medarbetare. Framgångsrika företag har även nått den viktiga insikten om att lönesättningen endast är en del av vad medarbetarna värdesätter i dag. Andra faktorer som kompetensutveckling, karriärmöjligheter och rätt inställning till föräldraledighet blir allt starkare skäl till att rätt medarbetare stannar och satsar på en fortsatt karriär inom företaget.

Nyckelfrågor för dig och ditt företag

 • Har vi klart för oss vilka kompetenser som behövs?
 • Hur effektiva har vi varit på att söka av de nya marknaderna efter kompetenta medarbetare?
 • Är vår organisation så diversifierad som den borde vara?
 • Hur snabbt kan vi utveckla kompetens?
 • Vad har vi för förhållningssätt till medarbetarnas mobilitet?
 • Kan vi verkligen konkurrera om toppkrafterna i branschen?
 • Hur motiverade är medarbetarna?

Hur framgångsrika företag gör för att uppnå lönsam tillväxt
Under genomförandet av vår studie har vi behandlat de tre källorna till organisk tillväxt var för sig. I verkligheten överlappar de varandra och bildar en kedja av sammanhängande möjligheter och utmaningar. För att lyckas med tillväxtplanerna måste företagen blicka utanför dessa gränser – till och med långt utanför de nuvarande gränserna – för att staka ut den framtida färdriktningen.

Läs mer på ey.com/tillvaxt eller ladda ner den globala studien ”Competing for growth – How business is growing beyond boundaries” här.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

  Kontakt

  Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

   Nyhetsbrev