Börja skriv din sökterm

2011/09/09

2 min

Stark likviditet ger handlingsfrihet

Likviditeten i företaget kan variera en del, men du vinner på att ha en god likviditet. Du får ökad handlingsfrihet, enklare att planera verksamheten och bättre förutsättningar att ta tillvara på intressanta affärsmöjligheter som dyker upp.

Om du har ett företag med hög tillväxt och goda resultat ska du förstås vara nöjd med det. Men likviditeten kan ändå vara dålig och det är något som du bör se till att ändra på.

– Gör en ordentlig genomgång av företagets in- och utbetalningar 12 månader tillbaka i tiden samt upprätta därefter en likviditetsbudget. Då ökar företagets beredskap för att hantera perioder av lägre likviditet, säger Greger Albert, specialist på ekonomistyrning vid EY och fortsätter:

– Genom att ta kontroll över betalningsströmmarna så har ni också tagit första steget mot att faktiskt stärka likviditeten.

Det finns många sätt att förbättra likviditeten. Här följer några förslag:

Om du står inför nyinvesteringar kan du överväga att leasa istället för att köpa. Det är ett sätt att minska kapitalbindningen i företaget.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Ta kontroll över företagets likviditet

De flesta företag kan förbättra sin likviditet genom att se över hanteringen av likvida medel. Kanske behöver du granska processen för in- och utbetalningar? Kanske behöver du ta kontroll över företagets kostnader? Kanske finns det alternativa finansieringsformer som du bör överväga?

2017/11/29

4 min

Företaget närmar sig konkurs – kan du rädda företaget?

Livet som företagare innehåller både toppar och dalar. Det finns många anledningar till att företag hamnar i svackor: konjunktursvängningar, branschförändringar, teknikförändringar eller nya konkurrenter som snabbt tar marknadsandelar. Vad kan du göra om det händer ditt företag?

Vanliga frågor om ekonomistyrning

Hur kan stora svängningar i resultatet förklaras? Vad är vitsen med kapitalrationalisering? Här ger Greger Albert, konsult på EY, svar på några vanliga frågor.