Drivkraft

Ange ditt sökord

2011/09/13

3 min

Så mycket bättre tillsammans – revisorn är en del av ett team

Ensam är stark heter det som bekant, men det stämmer inte när det gäller en revisors arbete.

Visserligen är det den påskrivande revisorn som är ytterst ansvarig för kvalitetssäkringen av den finansiella information som ett företag lämnar, men det är sällan som en enda person själv utför alla de moment som ingår i en revision. ”Revisorn” är egentligen ett helt team av personer med olika kompetenser och uppgifter.

Den revisor som slutligen skriver på revisionsberättelsen är den som har huvudansvaret för kunden. Revisorn bär även det legala ansvaret för revisionen och en slutlig kontroll av materialet görs som sagt alltid av den kundansvariga revisorn . I det löpande arbetet har han eller hon oftast en mer konsultativ del i arbetet.

Det finns många fördelar med att flera personer arbetar tillsammans på ett uppdrag.

– I ett team har alla olika kompetens och erfarenhet, något som gagnar kunden genom att vi kan se på problem och möjligheter ur flera perspektiv. God planering och väl fungerande rutiner gör att arbetsuppgifterna kan fördelas rätt mellan juniora och seniora personer i teamet, något som gör att revisionen kan utföras kostnadseffektivt. Dessutom ökar det tillgängligheten för kunden som alltid kan nå någon i arbetsgruppen, säger Joakim Falck, auktoriserad revisor på EY.

Revisorn har löpande avstämningar under arbetets gång med det revisionsteam han eller hon tillsatt. Dels för att säkerställa att rätt uppgifter blir utförda i rätt tid, dels för att revisorn då kan uppdatera sina medarbetare med aktuell information om och från kunden.

En del avstämningar sker hos kunden. Det underlättar att alla dokument som revisorn kan behöva se finns tillgängliga.

– Det ger även mig som revisor en möjlighet att få en inblick i min kunds vardag, något som gör att min förståelse för kundens verksamhet ökar. Det i sin tur gör det lättare att ge relevant strategisk rådgivning och det är också en viktig del i en revisors arbete, säger Joakim Falck.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev