Drivkraft

Ange ditt sökord

2011/09/23

3 min

Statsbudgeten och nyheter för småföretagare

I regeringens budgetproposition för 2012 ryms inte några stora förändringar för de minsta företagarna. Här följer några av förslagen.

3:12-reglerma
En höjning av schablonbeloppet föreslås från 130 250 till 143 275 kronor (översatt enligt de siffror som gäller för år 2011).
Regeringens förslag: 3:12-reglerna förändras genom höjt schablonbelopp i förenklingsregeln. Nivån på schablonbeloppet höjs från två och ett halvt till två och tre fjärdedels inkomstbasbelopp.

Takregel för utdelning
Ytterligare en lättnad för företagare med aktiebolag är införandet av ett tak för utdelningar som tjänstebeskattas.
Regeringens förslag: En takregel införs för beskattning av utdelning i inkomstslaget tjänst.
Regeln innebär att utdelning inte ska tas upp i inkomstslaget tjänst till den del det skulle medföra att den skattskyldige och närstående, som inräknas i samma närståendekrets, under beskattningsåret från ett företag sammanlagt i inkomstslaget tjänst tagit upp utdelning med högre belopp än som motsvarar 90 inkomstbasbelopp.

Räntesatsen för positiv räntefördelning höjs
För enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag höjs den ränta som styr vad som beskattas som kapitalinkomst (den positiva räntefördelningsräntan).
Regeringens förslag: Räntesatsen för positiv räntefördelning höjs från statslåneräntan ökad med fem procentenheter till statslåneräntan ökad med fem och en halv procentenhet.

Miljöbilar
Det ska vara fortsatt lönsamt att köra miljöbil, både för miljö och för plånbok.
Regeringens förslag: Den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar förlängs med två år för bilar som är utrustade med teknik för drift med elektricitet som tillförs genom laddning från yttre energikälla eller med annan gas än gasol. Nedsättningen gäller därmed till och med det beskattningsår som slutar den 31 december 2013.

Resor till och från arbete eller utbildning
Gränsen för avdrag för arbetsresor höjs.
Regeringens förslag: Beloppsgränsen över vilken utgifter för inställelseresor samt för resor mellan bostaden och arbets- respektive utbildningsplatsen får dras av höjs från 9 000 kronor till 10 000 kronor. Den nya beloppsgränsen gäller från och med den 1 januari 2012.

Reducerad mervärdesskattesats för restaurang- och cateringtjänster
Många företag i restaurang- och cateringbranschen drivs av småföretagare. Förhoppningsvis leder sänkningen av mervärdesskatten till ökad lönsamhet för denna grupp.
Regeringens förslag: Mervärdesskattesatsen för restaurang- och cateringtjänster sänks från 25 procent till 12 procent. Sänkningen gäller dock inte för tillhandahållande av spritdrycker, vin och starköl. Den nya mervärdesskatten ska gälla från och med den 1 januari 2012.

Skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet – endast för fysiska personer
Detta förslag är efterlängtat men tyvärr kommer inte näringsidkare att få någon skattereduktion enligt regeringens förslag.
Regeringens förslag: En skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet införs. Skattereduktion för gåvor ges endast för gåvor som lämnats till gåvomottagare som godkänts av Skatteverket utifrån på förhand fastställda kriterier och gäller dock endast gåvor från fysiska personer.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev