Drivkraft

Ange ditt sökord

2011/10/28

3 min

Våga vara entreprenör

En utbredd föreställning är att man föds till entreprenör, men så enkelt är det sällan. De flesta framhåller den erfarenhet de skaffat sig genom utbildning och arbete i mer traditionella företagsmiljöer som mest betydelsefull för sina framgångar.

Entreprenörskap och innovation framhålls som en källa för ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen, men vad kännetecknar egentligen en sann entreprenör? Denna fråga har diskuterats i åtskilliga styrelserum och många företagsledare vill uppmuntra entreprenörstänkande inom sin organisation för att därigenom förnya verksamheten och skapa konkurrensfördelar. Ernst & Youngs rapport ”Nature or Nurture? Decoding the DNA of the entrepreneur” har kartlagt bilden av dagens entreprenör.

Man kan utvecklas till entreprenör
Entreprenörer har rykte om sig att vara okonventionella kreatörer, oftast redan från barnsben. Men de flesta har inte entreprenörstänket i blodet utan utvecklar det vartefter, med hjälp av utbildning och arbetslivserfarenhet.

Innovativa personer kan ha många idéer, men det krävs även goda ledaregenskaper och känsla för affärer för att omvandla dessa till framgångsrika satsningar.

Entreprenörskap bygger sällan på en enda satsning
Många entreprenörer startar mer än ett företag. De personer som gör mer än en satsning får värdefulla insikter och lärdomar som de tar med sig när de startar nästa verksamhet. På så vis har de en viktig roll i ekonomin och står för en betydande andel av alla nya företagssatsningar.

Finansiering och kompetens är de största hindren
En majoritet av entreprenörerna tycker att det finns hinder som gör det svårt att förverkliga en ny affärsidé. Detta gäller särskilt i dagens ekonomiska klimat där många upplever problem med att skaffa finansiering. Att hitta medarbetare med rätt kompetens är också komplicerat. Det är alltså en bra idé att bygga upp ett starkt nätverk för att enklare kunna hantera dessa faktorer.

Entreprenörer har gemensamma drag
Entreprenörskap verkar vara något man utvecklar snarare än föds med, men Ernst & Youngs rapport visar att det finns flera gemensamma nämnare bland entreprenörer vad gäller beteende och attityd. Det mest centrala är den starka inre drivkraften hos dessa personer; en tilltro till att de egna handlingarna leder till resultat. Detta kompletteras av förmågan att se möjligheter där andra ser hinder, en viss riskbenägenhet samt en acceptans för eventuella misslyckanden.

Traditionella företag kan lära av entreprenörer
Att skapa incitament för medarbetarna att tänka som entreprenörer och därmed hålla kreativiteten vid liv är en bra start för de företagsledare som vill uppmuntra till entreprenörstänkande inom sin organisation. Många entreprenörsföretag knyter sina medarbetare till sig genom möjlighet till aktieägande. En företagskultur som främjar innovationer och nya idéer samt skapar processer för att ta tillvara dem är en bra möjlighet för de flesta företag vill främja utveckling. (Läs mer om intraprenörskap här: Länk till artikeln Har du fått någon bra idé idag?)Traditionella företag är tyvärr sällan benägna att ersätta sina affärsmodeller med nya omvälvande idéer, men de som vågar kan bli rikt belönade.

Denna artikel grundar sig på Ernst & Youngs globala rapport ”Nature or Nurture? Decoding the DNA of the entrepreneur”. Syftet med rapporten är att ta reda på hur dagens mest framgångsrika entreprenörer tänker och vad som gör dem framgångsrika. Rapporten baseras på en enkät bland 685 företagsledande entreprenörer från hela världen, utökad med djupintervjuer med några vinnare av Ernst & Young Entrepreneur Of The Year.

Ladda ner rapporten här.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev