Drivkraft

Ange ditt sökord

2011/11/18

5 min

Har du fått någon bra idé idag?

Entreprenörerna har hyllats mycket de senaste åren. Några som har stått lite utanför rampljuset, men som är minst lika viktiga är intraprenörerna.

En intraprenör fungerar som en entreprenör, men är verksam inom en redan existerande organisation. Det är en person som utvecklar tankar och idéer på ett etablerat företag, i bästa fall med support av fungerande processer. Dessa förnyare är som syre för företaget och bör definitivt uppmuntras.

Intraprenörskap är betydelsefullt för ett företags framgång och utveckling. Det räcker knappast med att sätta upp en förslagslåda i fikahörnan utan det gäller att bygga upp en struktur för att ta tillvara på de idéer som föds inom organisationen.

Ernst & Young har i rapporten ”Igniting Innovation. How hot companies fuel growth from within” velat ta reda på vad som skapar en bra miljö för intraprenörer. Underlaget till rapporten är intervjuer med framgångsrika företagsledare, akademiker och vinnare av utmärkelsen Ernst & Young Entrepreneur Of The Year.

Utifrån dessa diskussioner har det framkommit att det, förutom väl fungerande processer som ger tid och möjlighet för alla medarbetare att utveckla idéer, i grupp eller på egen hand, är grundläggande att ledningen visar intresse och att de uppmuntrar intraprenörerna. De måste även vara tydliga med att kommunicera att organisationen understödjer nya innovationer och att man ser positivt på att medarbetarna tar egna initiativ.

Heterogena grupper är mycket mer kreativa än homogena, det finns det redan forskning som visar. Man måste våga blanda medarbetare i nya konstellationer och ge dem tid för brainstorming. Dessutom ska det löna sig att vara aktiv och kreativ.

Checklista för intraprenörskap:
1. Skapa en formell struktur för att ta tillvara på idéer och ge medarbetare tid att utveckla dem.
2. Efterfråga ständigt nya idéer och uppmuntra medarbetare på alla nivåer i företaget att bidra.
3. Tänk mångfald och sätt samman grupper som får arbeta gemensamt med utveckling.
4.  Att vara intraprenör kan också vara ett sätt att göra karriär inom företaget. Se till att belöna människor på ett, för dem relevant sätt.
5. Undersök om det går att få externt stöd från stat eller kommun, eller kanske starta ett samarbete inom utvecklingsfrågor.
6. Förbered er på misslyckanden och ökad risk. Det kommer bakslag ibland när man arbetar med förnyelse, var beredd på det. Se till att ingen ”straffas” för en idé som inte blir framgångsrik.

Intraprenörskapet måste hållas levande i företaget. I den bästa av världar finns det en idébank att ständigt lyfta fram nya initiativ ur. Det är förstås inte lätt att hålla kreativiteten vid liv, särskilt inte när företag växer sig stora och administrationen ökar. Men även om organisationen i ett stort företag inte är lika lättrörlig som i ett litet går det att strömlinjeforma vissa processer för att snabbt få ut en ny tjänst eller produkt på marknaden. Håll koll på riskerna och uppmuntra de goda ”misstagen”. Kom ihåg att nya användningsområden av en gammal produkt också kan vara guld värda. Håll innovationskänslan levande så ökar även företagets livskraft.

Ladda ner
Ladda ner rapporten ”Igniting Innovation. How hot companies fuel growth from within” här.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev