Drivkraft

Ange ditt sökord

2011/11/28

4 min

Egenskaper för framgång

Utveckla entreprenören i dig! Se möjligheter där andra ser hinder, öka din riskbenägenhet och förstärk självkänslan och du är på god väg. Detta är några av de egenskaper och förmågor som förenar de flesta framgångsrika entreprenörer.

Det gemensamma för världens entreprenörer är inte att de startade sitt första företag vid sju års ålder eller att de blev mångmiljonärer som tonåringar på grund av en fantastisk affärsidé. Nej, någon medfödd ”entreprenörsgen” verkar inte finnas. Majoriteten av de entreprenörer som medverkat i Ernst & Youngs studie ”Nature or Nurture? Decoding the DNA of the entrepreneur”* menar att de först samlat på sig kunskap i form av utbildning och arbetslivserfarenhet innan de kunnat förverkliga sina idéer. Det som däremot har identifierats är en mängd gemensamma egenskaper, egenskaper som går att vidareutveckla och förstärka för de allra flesta som vill framhäva sin ”entreprenöriella” sida och bli framgångsrikare som företagare.

Det som utmärker entreprenörer är ett särskilt sätt att betrakta världen och en förmåga att agera utifrån detta synsätt. De har en stark känsla av inre kontroll, ser möjligheter där andra ser problem och är beredda att ta risker trots osäkra förhållanden. Dessa personlighetsdrag utgör kärnan i den modell som Ernst & Young utvecklat, en modell som beskriver de karakteristiska dragen hos en entreprenör.

Entreprenörens karaktär 

I modellens kärna finns kombinationen av att se affärsmöjligheter, fånga tillfällen i flykten och ändå vara medveten om risken och ett eventuellt misslyckande. Detta hänger nära samman med att man själv har kontroll över och styr sitt liv samt att det är de egna handlingarna som gör skillnad.

Runt kärnan finns de beteenden och egenskaper som kännetecknar entreprenöriella ledare: passion, uthållighet, nätverkande, förmåga att följa sin egen intuition och samtidigt samarbeta med andra samt en känsla för outnyttjade nischer och marknader. Slutligen så finns de egenskaper som kännetecknar mer traditionella ledare av framgångsrika företag i den yttre cirkeln.

Det är alltså klarlagt att entreprenörer, oavsett var i världen de verkar eller i vilken bransch, har mycket gemensamt. Det finns mycket att lära av denna grupp om man vill driva ett framgångsrikt företag, men dessa företagare som ofta beskrivs som affärsvärldens rockstjärnor måste också lära sig av de mer traditionella ledarna. Många av de egenskaper som krävs för att skapa en framgångsrik verksamhet återfinns i båda grupperna. Och utöver detta finns det många externa faktorer som påverkar: tajming, kultur, geografi. Och ibland till och med tur!

* Denna artikel grundar sig på Ernst & Youngs rapport ”Nature or Nurture? Decoding the DNA of the entrepreneur”. Syftet med den är att ta reda på hur dagens mest framgångsrika entreprenörer tänker och vad som gör dem framgångsrika. Rapporten baseras på en enkät bland 685 företagsledande entreprenörer från hela världen, utökad med djupintervjuer med några vinnare av Ernst & Young Entrepreneur Of The Year®.

Ladda ner
Ladda ner rapporten här.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev