Drivkraft

Ange ditt sökord

2012/02/20

3 min

Företagsvärdering – ett mångsidigt verktyg

Du kanske först och främst tänker på företagsvärdering som något som görs inför en företagsöverlåtelse, ett förvärv, en fusion eller någon annan form av omstrukturering av företaget.

Och visst är det kanske vanligast att frågan om ett företags marknadsvärde och framtida utvecklingsmöjligheter aktualiseras vid den här typen av händelser. Men en företagsvärdering kan också användas i många andra sammanhang; när du själv vill utveckla företaget eller ta in nya delägare till exempel. Det är ett bra sätt att ta ”temperaturen” på företaget med hjälp av en oberoende part och få en bekräftelse på att företaget utvecklas åt rätt håll. Det behöver inte heller vara hela företaget som värderas utan det kan gälla ett specifikt projekt eller en tillgång.

Företagsvärderingen är en analys av företaget och dess möjlighet att generera positiva kassaflöden till aktieägarna. En bedömning av framtida kassaflöden räknas om till ett nuvärde och genomgången kompletteras med en analys av jämförbara företag. Företagets värdedrivare identifieras och även de faktorer som påverkar företagets utveckling som exempelvis tillväxtpotential, kundstock och leverantörer.

En värdering innehåller mängder med användbar information som är lätt att tolka och som ger ett bra underlag för att analysera företagets nyckeltal samt för utveckling och styrning av bolaget. En årlig värdering är ett bra sätt att ha koll på verksamhetens utveckling och framtida utmaningar. Den ger en oberoende syn på bolaget och möjlighet att hitta förbättringspotential.

När har du nytta av en värdekalkyl:

 • en regelbunden värdering av det egna företaget gör att du alltid är uppdaterad på företagets värde
 • om du har koll på konkurrerande företag kan du ligga steget före när du planerar ditt eget företags utveckling
 • om du vill sälja ditt företag är det viktigt att du vet vad företaget är värt
 • ska du köpa ett företag måste du ha en uppfattning om det företagets värde
 • om du står inför ett generationsskifte eller en arvssituation har en värdering av företaget stor betydelse
 • är du på väg att starta egen verksamhet är det snabbaste sättet oftast att köpa ett befintligt bolag och då kan en värdering vara betydelsefull.

 

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

  Kontakt

  Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

   Nyhetsbrev