Drivkraft

Ange ditt sökord

,

2012/07/04

4 min

K3 – Redo att bestigas

K3 är ett huvudregelverk för onoterade företag i Sverige som ska upprätta årsredovisning enligt årsredovisningslagen och ersätter tidigare normer i Bokföringsnämndens allmänna råd och Redovisningsrådets rekommendationer.

– Det har varit som ett lapptäcke och riktigt rörigt på sina håll, så många välkomnar nog att vi får ett tydligt, enhetligt regelverk. Samtidigt ställer det nya K3 större krav på företagen, inte minst i fråga om tilläggsinformation, och den första frågan man måste ställa sig är om man ska tillämpa K3 eller inte, säger Göran Abrahamsson, chef för EY:s IFRS desk

Mindre företag kan välja
Grundtanken är att mindre företag ska ha möjlighet att använda K2 medan K3 måste tillämpas av de större företagen om de inte redan tillämpar IFRS. Dock har gränsen för när ett företag anses större satts ganska högt. K3 är tvingande endast för de företag som uppfyller minst två av dessa tre kriterier: fler än 50 anställda, mer än 80 miljoner kronor i årsomsättning och/eller mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning.

– Även om K3 är ett huvudregelverk så är det en ganska liten andel onoterade bolag som lever upp till dessa kriterier. Så många som 96 procent av alla onoterade företag bedöms kunna använda det förenklade K2-regelverket i stället. Företagen måste fundera kring vilket val de vill göra, säger han.

Kan finnas fördelar med K3
K2-regelverket har funnits sedan 2008, men har varit frivilligt. Enligt Göran Abrahamsson har intresset för K2 varit ganska svagt, men när alla kategorierna är på plats – K1, K2, K3 och K4 – måste företagen välja. Enligt plan sker övergången 2013–2014, där 2014 blir det första året som alla måste använda ett av de nya regelverken. Vad ska man då välja? Enligt Göran Abrahamsson kan man inte rangordna regelverken, det handlar mer om att analysera den egna verksamheten och dess behov.

– Även om många företag kan använda det enklare K2 kan det finnas fördelar med att använda K3. K3 ger en högre kvalitet i redovisningen och mer flexibilitet. Lite förenklat kan man säga att K2 är regelbaserat och väldigt förenklat, medan K3 är principbaserat vilket skapar större flexibilitet men kräver en större insats.

Stora skillnader från i dag
För att förbereda sig, och välja, rekommenderar Göran Abrahamsson att företagen identifierar vad K3 och K2 kommer att innebära. Skillnaderna mellan de två regelverken är ganska stora på vissa områden och skiljer sig en hel del från dagens tillämpning. Inte minst hanteringen av finansiella instrument är mer reglerad. Ett annat område är komponentavskrivningar, eller krav på att dela upp en investering, till exempel en fastighet, i komponenter, som tak och fasad, med olika avskrivningstid. Detta finns med i remissversionen av K3 och innebär ökade krav jämfört med dagens norm.

– K3 är flexiblare, men ställer krav på större administrativ insats och mer tilläggsupplysningar, säger Göran Abrahamsson och tillägger att ju fler intressenter ett företag har desto större blir fördelarna med K3. Även företag som siktar på en framtida börsnotering, eller med förhoppning att expandera utomlands, kan dra nytta av K3.

– Men det är svårt att komma med generella rekommendationer. Vi uppmuntrar företagen att redan nu analysera vilka effekter övergången får. Att man ställer en diagnos för att få en tydlig konsekvensbild.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev