Drivkraft

Ange ditt sökord

2012/10/21

3 min

Styrelsearbete i ägarledda företag – viktigt stöd för dig som ägare

Några av styrelsens främsta ansvarsområden är att skapa en hållbar strategi för företagets utveckling och sätta upp visioner och mål för verksamheten. Därefter är det ledningens uppgift att se till att arbetet genomförs.

Styrelsen ställer höga krav på vd och ledningsgrupp. Den ska skapa en handlingsplan som gör det möjligt att nå de mål som styrelsen satt upp samt driva den dagliga verksamheten på ett effektivt sätt i enlighet med styrelsens strategier. Detta är ingenting nytt, men nu pågår en diskussion om de krav som företagsledningen och vd kan ställa på sin styrelse.

Styrelsen och dess ledamöter har ett stort legalt ansvar (dessutom personligt), men det finns även andra krav som du som ägare och vd bör ställa på din styrelse. Den ska skapa värden för ditt företag genom att bland annat

• Vara väl insatt i företagets verksamhet
• Verka för att skapa utveckling och värde för företaget
• Delta aktivt på styrelsemötena
• Vara ett stöd för dig som ägare och vd
• Medverka till realistiska beslut
• Vara beslutsfähig

Välj dina ledamöter med omsorg. De som ingår i din styrelse måste ha rätt kompetens och erfarenhet för sitt uppdrag. Framförallt är det betydelsefullt att du inte väljer personer med samma kvalifikationer som du själv har. Det är väldigt vanligt att en styrelse består av människor med samma bakgrund, samma kön som känner varandra sedan länge. Tyvärr uppstår sällan någon dynamik i den typen av grupper. Trevligt blir det säkert, men det gagnar sannolikt inte företagets utveckling.

Att vara styrelseledamot är ett uppdrag med många dimensioner. Ett aktivt styrelsearbete kan skapa lönsamhet i ett bolag och vara ett stöd vid problemlösning, krissituationer eller när betydelsefulla vägval måste göras. Det kan exempelvis röra sig om att du som ägare vill diskutera ett eventuellt generationsskifte eller funderar på att genomföra ett förvärv eller en fusion eller diskutera vad som händer vid generationsskiften i bolagets ledning eller styrelse. En aktiv styrelse har som sagt en stor del i att företaget utvecklas.

Som ägare och vd i ett mindre företag kan du ha stor nytta av att ett par externa ledamöter i din styrelse. Förutom deras kompetens och erfarenheter har du säkert nytta av deras nätverk. Utnyttja dessa, de kan vara början på nya samarbeten och därmed skapa mervärde i ditt företag.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev