Drivkraft

Ange ditt sökord

2013/01/14

5 min

Nytt år – och nya lagar att känna till

Sänkt bolagsskatt, utökat RUT-avdrag och könsneutrala försäkringar. Det är några av de lagändringar som genomfördes vid årsskiftet. Sammanlagt införs ett 30-tal nya lagar - några av de viktigaste listar vi här.

Hur mycket man som företagare eller som privatperson berörs av de nya bestämmelserna varierar så klart, beroende på vilken verksamhet man bedriver eller var i livet man befinner sig. Men här är ett axplock av några av de nya reglerna som kan vara bra att känna till.

Nya skatteregler införs

 • Höjd värdegräns för skattefrihet för minnesgåvor – Gränsen för skattebefrielse för guldklockor och andra minnesgåvor till varaktigt anställda höjs från 10 000 till 15 000 kronor.
 • Sänkt bolagsskatt – Bolagsskatten sänks från den 1 januari 2013 från 26,3 procent till 22 procent. Den äldre skattesatsen gäller dock fortfarande för beskattningsår som har påbörjats före den 1 januari 2013.
 • Nya regler om skrotmoms – Omvänd skattskyldighet införs för mervärdesskatt vid handel med avfall och skrot av vissa metaller. Detta innebär att köparen är redovisnings- och betal­ningsskyldig för mervärdesskatten.
 • Rut-avdrag för läxhjälp – Skattereduktionen för hushållsarbete omfattar från årsskiftet även hjälp med läxor och annat skolarbete för barn/ungdomar i grundskolan, gymnasieskolan och motsvarande skolformer.
 • Pensionärer får mer i plånboken – Grundavdraget för pensionärer höjs, vilket ger cirka 50 kronor mer i månaden.
 • Höjt schablonavdrag vid uthyrning av bostäder – Schablonavdraget höjs när man hyr ut sin privatbostad, från 21 000 till 40 000 kronor per år.


Ny lag för bemanningsanställda

 • Nya regler för uthyrning av arbetstagare – Arbetstagare i bemanningsföretag ska ha samma grundläggande arbets- och anställningsvillkor som de som är anställda i kundföretaget. Arbetsmarknadens parter kan dock förhandla om undantag.
 • Egenföretagare kan välja en dags karens – Egenföretagare kan från och med årsskiftet välja en dags karenstid i sjukförsäkringen.
 • Föräldrapenningen höjs – Föräldrapenning på grundnivå höjs från 180 kronor till 225 kronor per dag.
 • Slopat krav på VAB-intyg – Kravet på frånvarointyg från skola/förskola/fritidshem för att få tillfällig föräldrapenning avskaffas.


Regler mot köns- och åldersdiskriminering

 • Könsneutrala försäkringar – redan den 21 december 2012 infördes ett förbud mot olika försäkringspremier och ersättningar för kvinnor och män. I och med detta försvinner möjligheten för försäkringsbolag att ha olika villkor exempelvis när det gäller utbetalningar av pension och livförsäkringar. De nya reglerna gäller för avtal som tecknas efter att de nya bestämmelserna trätt i kraft.
 • Skärpta regler mot åldersdiskriminering – Skyddet mot åldersdiskriminering utvidgas, till exempel får inte en person av åldersskäl nekas medicinska behandlingar eller att teckna mobilabonnemang. Det är dock fortsatt tillåtet att ha åldersgränser för tillträde till barer och restauranger som serverar alkohol.
 • Sambo får inte bevittna testamente – En utvidgad krets av personer är obehöriga att vara testamentsvittnen, bland annat får inte den som är sambo till den person som upprättar testamentet bevittna.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

  Kontakt

  Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

   Nyhetsbrev