Börja skriv din sökterm

Stärk företaget med kapitalrationalisering

I det nuvarande tuffa konjunkturläget är det många företag som hamnar i kläm mellan leverantörer som snabbt vill ha betalt och kunder som kräver längre betalningstider. När det ekonomiska läget är ansträngt är det särskilt viktigt att ha en god likviditet.

Kapitalrationalisering och aktiv likviditetsstyrning ger möjligheter att förbättra likviditeten. Detta kan även synliggöra problem i verksamhet och organisation samt ge underlag för förbättringar. Genom en förbättrad kapitalomsättning – som exempelvis kan möjliggöras genom att frigöra bundet kapital i lager, leverantörsskulder och kundfordringar – går det att öka lönsamheten och genomföra nödvändiga investeringar. Fler företag borde kontinuerligt arbeta med kapitalrationalisering för att på så sätt minska sitt sysselsatta kapital och skapa värde. För företag med låg kreditvärdighet kan det frigjorda kapitalet vara det enda sättet att få tillgång till nytt kapital.

– Se till att skapa en likviditetsdriven företagskultur. Tänket ska genomsyra hela företaget och inbegripas i den dagliga verksamheten, detta är inte bara vd:s eller ekonomichefens ansvar, alla kan göra sitt. Alla applåderar när säljarna kommer hem med nyvunna kontrakt, men hur många frågar vilka betalningsströmmar som affären kommer att ge upphov till, säger Greger Albert, specialist på ekonomistyrning vid EY.

– Starta ett projekt och gör en analys av hur företaget kan frigöra kapital. Jämför med branschen och utvalda konkurrenter, kolla exempelvis lagersiffror som är officiella. En benchmark kan ge underlag för er egen förbättringspotential.

Budgeten är ett vanligt styrverktyg liksom kalkyler och kostnadsuppföljning. Det kanske är dags att prova något tydligare.

– Likviditetsstyrning är en bra styrmodell, skarp och effektiv. Många företag kan ha nytta av att använda den.

Genom att ta kontroll över betalningsströmmarna så har ni tagit första steget mot att faktiskt stärka likviditeten. Det är också ett bra kontrollverktyg om man vill förbättra sig och ta ytterligare ett steg i genomförandet av företagets strategi. Involvera berörda avdelningar och etablera en likviditetsprognos som uppdateras löpande, vanligtvis varje vecka. Företaget får bättre kontroll på likviditetsfrågorna samtidigt som eventuella brister i verksamheten avslöjas.

– Förenklat kan man säga att likviditetsstyrning handlar om att ställa frågorna: hur mycket pengar har vi i kassan? Har vi så mycket som vi tänkt oss? Om inte, varför inte?

Tänk på följande om du vill skapa en bättre likviditet i företaget:

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Vanliga frågor om ekonomistyrning

Hur kan stora svängningar i resultatet förklaras? Vad är vitsen med kapitalrationalisering? Här ger Greger Albert, konsult på EY, svar på några vanliga frågor.

Stark likviditet ger handlingsfrihet

Likviditeten i företaget kan variera en del, men du vinner på att ha en god likviditet. Du får ökad handlingsfrihet, enklare att planera verksamheten och bättre förutsättningar att ta tillvara på intressanta affärsmöjligheter som dyker upp.

2011/09/09

2 min

Så kan du rädda det egna kapitalet i ditt aktiebolag

Vad händer om du hamnar i en situation där det råder kapitalbrist i aktiebolaget? Kan bristen på eget kapital åtgärdas genom kapitaltillskott och i så fall hur?