Drivkraft

Ange ditt sökord

2013/02/13

5 min

Skatteförfarandelagen – så påverkar den ditt företag

Den nya Skatteförfarandelagen infördes redan i januari 2012, men det är först nu som de stora förändringarna börjar märkas av. Bland annat så ändras tidpunkten för deklaration och tidpunkten för betalning av f-skatt för företag med brutna räkenskapsår.

I januari 2012 infördes den nya skatteförfarandelagen (SFL), men förändringarna börjar gälla stegvis fram till 2014. Första gången den nya lagen kommer att tillämpas är på beskattningsår som börjar 1 februari 2012 och senare.

Syftet med lagen är att regelverket ska bli tydligare och lättare att tillämpa för företagen. SFL ersätter flera äldre lagar, däribland skattebetalningslagen, taxeringslagen och lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

Fyra nya beskattningsår
Den nya lagen innebär bland annat att juridiska personer med brutna räkenskapsår får nya tidpunkter för att lämna in deklaration och betala in skatt.

Fyra nya beskattningsår har fastslagits:

 • 1 januari – 31 december
 • 1 maj – 30 april
 • 1 juli – 30 juni
 • 1 september – 31 augusti

Beskattningsåret styr bland annat tidpunkten för:

-när en preliminär inkomstdeklaration ska inlämnas
-när en inkomstdeklaration ska inlämnas
-debitering av preliminär skatt
-besked om slutlig skatt
-betalning av preliminär skatt
-beräkning av ränta

För juridiska personer är beskattningsåret normalt detsamma som räkenskapsåret. I det fall företagets räkenskapsår skiljer sig från de fastställda perioderna får företaget det beskattningsår som slutar närmast efter det egna räkenskapsåret.

Ändrad tidpunkt för deklaration
Nya tidpunkter har också införts för när juridiska personer ska deklarera. Dagens enda deklarationsdatum ersätts med fyra olika tidpunkter – utifrån de fyra beskattningsåren.

Deklarationen ska lämnas in sex månader efter avslutat beskattningsår. Undantaget är företag vars beskattningsår slutar den 30 juni, som får den 15 december som sista dag för inlämnande av deklaration.

Första gången lagen kommer att tillämpas blir den deklaration som ska lämnas in den 1 november 2013.

Företag med brutet räkenskapsår som avslutas mellan 31 januari och 30 juni kommer att behöva lämna in två deklarationer under 2013.

F-skatt och moms
Enligt den nya lagen följer betalningen av F-skatt beskattningsåret istället för kalenderåret. De företag som har brutet räkenskapsår ska därmed inte längre betala debiterad preliminärskatt kalenderårsvis utan i anslutning till räkenskapsåret. Ett företag som har ett beskattningsår som påbörjas 1/5 ska därmed göra den första betalningen av F-skatt för detta räkenskapsår den 12/6.

Från och med inkomståret 2013 avskaffas även möjligheten att redovisa moms i inkomstdeklarationen. Istället ska alla företag som är momsregistrerade lämna in en momsdeklaration (mervärdesskattedeklaration).

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

  Kontakt

  Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

   Nyhetsbrev