Drivkraft

Ange ditt sökord

”Vid en marknadsnotering gäller det att vara bäst i klassen”

Antalet börsintroduktioner har varit färre under en tid till följd av den rådande konjunkturen. Men intresset väntas öka igen och för den som planerar en marknadsnotering gäller det att förbereda sig.

– Tänker man sig en notering framöver är det bra att starta med förberedelserna så tidigt som möjligt, säger Annika Melin-Jakobsson, ansvarig för EY:s svenska Capital Markets-enhet.

Anledningarna till en marknadsnotering kan vara många. Det kan handla om att

 • få tillgång till riskkapitalmarknaden
 • stärka bolagets varumärke samt produkter och tjänster
 • aktierna i bolaget blir likvida och kan omsättas i kontanter
 • locka till sig nya duktiga medarbetare
 • förbereda ett generationsskifte.

Ordning och reda i företaget
Oavsett vad som ligger bakom marknadsnoteringen är det viktigt med ordning och reda i företaget.

– Man kan säga att man ska vara ”bäst i klassen” och kunna visa att man har varit det i ett par år. Då kvalar man in till en notering. Det handlar om att ha ordning i verksamheten, i rapporteringen, i bokföringen och inte minst i beslutsprocesserna. Ovanpå detta kommer sedan särskilda kapitalkrav, storlekskrav och spridningskrav, säger Annika Melin-Jakobsson.

Att ha en väl fungerande verksamhet är naturligtvis alltid viktigt, men särskilt vid en marknadsnotering.

– När det gäller marknadsnoteringar ställer marknadsplatserna och lagstiftaren krav på att exempelvis styrelsearbetet verkligen fungerar. Det finns krav på oberoende och stort fokus på riskhantering och intern kontroll. Man måste ha ett väl fungerande system genom hela beslutskedjan i bolaget, säger Annika Melin-Jakobsson.

Krav på rutiner
För att ett bolag ska kunna marknadsnoteras måste det vara börsfähigt, det vill säga uppfylla noteringskraven. Det ställs bland annat krav på att ledningen och styrelsen ska ha tillräcklig kompetens och det bör finnas börserfarenhet i styrelsen. Dessutom måste det finnas policyer, system och rutiner för den finansiella rapporteringen och för adekvat informationsgivning till aktiemarknaden.

– Bolaget måste kunna visa att det kan följa tidplaner när det gäller ekonomisk rapportering, att årsredovisningar kommer in i tid och att den finansiella informationen presenteras på ett bra sätt, säger Annika Melin-Jakobsson.

Marknadsnotering som mål
Tänker man sig en notering framöver är det alltid bra att starta med förberedelserna så tidigt som möjligt. Hur lång tid som behövs för att förbereda en marknadsnotering varierar mellan olika företag.

– Det beror helt enkelt på var företaget befinner sig. Har bolaget haft en välskött verksamhet under lång tid behövs inte så lång förberedelsetid. Då handlar det mer om att se till att man har tillräckligt många ägare och ett bra case att bygga på, det vill säga en tro på att det kommer att bli en god likviditet i aktierna, säger Annika Melin-Jakobsson.

Är verksamheten förhållandevis ny kan det vara bra att tidigt sätta upp mål för en eventuell marknadsnotering.

– Även om noteringen är aktuell först ett antal år senare är det bra att ha mål och försöka vara ”bäst i klassen” redan från början. Enligt lag behöver du inte ha två oberoende styrelseledamöter i ett mindre företag. Men du väljer kanske att ha det ändå för att du ser att det gynnar verksamheten på ett bra sätt längre fram, säger Annika Melin-Jakobsson

(Noteringskraven som gäller på Stockholmsbörsen finns på http://www.nasdaqomx.com/nordicrules/)

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

  Kontakt

  Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

   Nyhetsbrev