Drivkraft

Ange ditt sökord

114 entreprenörer om framtiden

EY gör varje år en undersökning bland entreprenörer som nomineras till vår utmärkelse EY Entrepreneur Of The Year. Årets undersökning omfattade 114 entreprenörer och så här tyckte de om områden som konjunktur, rekrytering och internationell expansion.

Spår ljus framtid
Entreprenörerna ser optimistiskt på framtiden. Hela 47 procent planerar att öka företagets omsättning med minst 25 procent under de kommande tre åren. Under samma tid planerar över hälften att anställa fler än tio personer. För att växa behövs i regel investeringar. Entreprenörerna planerar främst att investera i produktionsanläggningar, försäljning och marknad samt forskning och utveckling. För att finansiera sina investeringar föredrar majoriteten eget kapital.

Fokus på hemmamarknaden
61 procent av entreprenörerna planerar en internationell expansion under de närmsta tre åren. Majoriteten anger dock att Sverige är deras primära marknad – oavsett om de planerar eller redan har verksamhet i utlandet.

Hög utbildning och erfarenhet bland många entreprenörer
Entreprenörskap har blivit en allt vanligare karriärväg för personer med hög utbildning. Entreprenörerna i undersökningen är inga undantag – 50 procent har eftergymnasial utbildning. När det gäller drivkrafter bakom en företagsetablering är branschkunskap eller en produktidé vanligast – 29 respektive 25 procent. De minst vanliga drivkrafterna är att entreprenören vill kombinera arbetsliv och privatliv eller vill undvika arbetslöshet.

Hinder för tillväxt
De vanligaste hindren för framtida tillväxt är försämrad konjunktur följt av kompetensbrist (hos styrelse, ledning och anställda) och ökad konkurrens. Endast några få av entreprenörerna ser lagar och regelverk som ett hinder. Att hitta medarbetare med rätt kompetens verkar vara en prövning oavsett vilken fas företaget befinner sig i. En majoritet av entreprenörerna anser att det råder kompetensbrist i deras bransch. 30 procent av entreprenörerna ser ändå ett behov av att anställa yngre och oerfarna medarbetare.

Ta del av studien.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev