Drivkraft

Ange ditt sökord

2014/03/06

3 min

Här finns skogsindustrins framtid

Skogsindustrin måste öka sin närvaro på nya tillväxtmarknader bortom Bric-länderna för att kompensera vikande efterfrågan på befintliga marknader. En rapport från EY pekar ut länderna med störst potential.

Massa- och pappersindustrin har länge plågats av dålig lönsamhet till följd av överkapacitet och minskad efterfrågan på tryckpapper i digitaliseringens kölvatten. Allt färre läser tryckta tidningar, vilket branschen behöver kompensera med ökad närvaro på framtidens tillväxtmarknader. EY:s nya rapport Reaching out – Opportunities in the new rapid-growth markets pekar ut sju lovande framtidsmarknader som internationella skogsföretag hittills inte har uppmärksammat i någon större utsträckning: Mexiko, Colombia, Sydafrika, Turkiet, Thailand, Vietnam och Indonesien.

Avgörande faktorerbakom EY:s rekommendationer är de sju ländernas storlek och långsiktiga potential för tillväxt. Hemmamarknadens storlek och köpkraft, närhet till andra stora marknader och industristruktur har också tagits med i analysen, som utförts i samarbete med Oxford Economics. Massa- och pappersindustrin har genomgått en dramatisk omvandling under senare år, inte minst i Norden. Omfattande nedläggning av överskottskapacitet i jakt på kostnadsminskningar har gjort att tusentals arbetstillfällen gått förlorade. Den snabba tillväxten för digitala medier har lett till minskad efterfrågan på tryckpapper, särskilt tidningspapper. Medan ekonomierna i Nordamerika och euroområdet gått kräftgång har världens snabbväxande ekonomier fortsatt växa, i synnerhet Kina. Västvärldens skogsföretag investerar alltmer på tillväxtmarknaderna i syfte att öka sin marknadsandel och förlägga produktion till länder med lägre kostnader

Sju tillväxtmarknader som pekas ut som särskilt intressanta 

 • Mexiko: Närhet till sydvästra USA. Befolkning på 120 miljoner. Ekonomin växer med över 5 procent per år. Stabil regering.
 • Colombia: Stark tillväxt. Stora skogstillgångar. Ökande stabilitet.
 • Turkiet: 80 miljoner konsumenter. Utmärkt geografiskt läge. Stor inhemsk marknad. Massa- och pappersföretagen är till stor del privatägda.
 • Sydafrika: Stark tillväxt. Afrika går mot en ljus framtid generellt.
 • Thailand: Stor marknad. Bra infrastruktur. Växande medelklass. Bra läge mellan Sydostasien och Indien.
 • Vietnam: Stark BNP-tillväxt. Fiberresurser. Närhet till södra Kina. Behov av investeringar och export.
 • Indonesien: Enorma skogstillgångar. Befolkning på 240 miljoner. Stabil regering. Många oberoende skogsbolag.

Källa: Eye nr 4 2013

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

  Kontakt

  Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

   Nyhetsbrev