Drivkraft

Ange ditt sökord

Vägen till en marknadsnotering

Om du planerar en marknadsnotering är det bra att starta med förberedelserna så tidigt som möjligt. Noggranna förberedelser är avgörande för en effektiv process. Ett företag anses börsfähigt först när noteringskraven är uppfyllda. Här får du svar på några vanliga frågor om marknadsnoteringar.

Varför ska man börsnotera ett bolag?

– Det finns både för- och nackdelar med en notering och det ingår i den förberedande analysen att utvärdera dessa. Fördelarna är bland annat tillgång till riskkapitalmarknaden, att aktierna i bolaget blir likvida och kan omsättas i kontanter, bolaget och dess produkter eller tjänster blir mer känt, det kan bli lättare att göra anställda till delägare, skatteskäl kan vara en orsak samt möjligheten att attrahera såväl nya kunder som samarbetspartners och medarbetare.

Vårt bolag är inte särskilt stort, kan det ändå vara aktuellt för oss att börsnoteras?
– Det spelar ingen större roll hur stort bolaget är. Frågan är mer vad du vill uppnå med en notering. Företaget kanske behöver kapital, ett starkare varumärke för att fortsätta växa och locka till sig duktiga medarbetare eller så är det en förberedelse inför ett generationsskifte.

Vad innebär det att vara börsfähig?
– När ett bolag ansöker om notering finns det ett antal noteringskrav som måste uppfyllas och när de är uppfyllda anses bolaget börsfähigt. Ledningen och styrelsen ska ha tillräcklig kompetens, ha fungerat i minst tre månader och det bör finnas börserfarenhet i styrelsen. Dessutom måste system, processer och policyer finnas på plats för den finansiella rapporteringen och det ska även finnas system och rutiner för adekvat informationsgivning till aktiemarknaden. Noteringskraven som gäller på Nasdaq OMX finns i sin helhet på nasdaqomx.com.

Vilka lagar ska vi följa?
– Det är en mängd lagar och regelverk som ska följas av ett aktiemarknadsbolag; Årsredovisningslagen, Aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning. Utöver de allmänna lagarna finns det ett antal lagar som är specifikt inriktade på börsbolagen; Lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument, Lagen om handel med finansiella instrument, Lagen om värdepappersmarknaden, Lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument och Lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

Hur lång tid tar en noteringsprocess?
– Om det inte krävs alltför omfattande administrativa eller organisatoriska förändringar i bolaget tar processen cirka 6–12 månader. Tiden varierar beroende på hur väl förberett bolaget är samt dess storlek.

Vad kostar en börsnotering?
– Det är svårt att säga exakt, många olika faktorer påverkar den slutliga prislappen. En ungefärlig siffra är 5–10 procent av emitterat kapital och den omfattar framför allt finansiell rådgivning. Till denna summa kommer kostnaden för intern tid. Även här har storleken på bolaget och emitterat kapital betydelse. Det finns även bolag som inte emitterar kapital utan noterar sig ändå genom att sälja befintliga aktier och då kan man inte utgå från emitterat kapital.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev