Börja skriv din sökterm

Så lyckas du med nyckeltalsanalysen

Nyckeltal är viktiga hjälpmedel i den ekonomiska styrningen av ditt företag. Om du använder nyckeltal i dina rapporter blir det enklare att analysera företagets ekonomiska ställning och utveckling. Du kan även jämföra företaget med konkurrenter och kontrollera om du når uppsatta mål inom hela eller delar av företaget.

Fem tips för din nyckeltalsanalys

Exempel på generella nyckeltal

Soliditet
Soliditet visar i vilken grad verksamheten är finansierad med eget kapital.

Eget kapital/totalt kapital

Kassalikviditet
Kassalikviditet visar företagets betalningsberedskap på kort sikt.

Omsättningstillgångar – lager/korta skulder

Avkastning på eget kapital
Avkastning på eget kapital visar hur stor tillväxten på det egna kapitalet är. (ägarnas kapital)

Resultat efter finansiella poster/justerat eget kapital (justerat eget kapital = eget    kapital + (1 – bolagsskattesatsen) x obeskattade reserver)

Avkastning på totalt kapital
Avkastning på totalt kapital visar hur stor tillväxten på det totala kapitalet är.

Rörelseresultat + finansiella intäkter/totalt kapital

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Vanliga frågor om ekonomistyrning

Hur kan stora svängningar i resultatet förklaras? Vad är vitsen med kapitalrationalisering? Här ger Greger Albert, konsult på EY, svar på några vanliga frågor.

Vägen till en marknadsnotering

Om du planerar en marknadsnotering är det bra att starta med förberedelserna så tidigt som möjligt. Noggranna förberedelser är avgörande för en effektiv process. Ett företag anses börsfähigt först när noteringskraven är uppfyllda. Här får du svar på några vanliga frågor om marknadsnoteringar.

”Vid en marknadsnotering gäller det att vara bäst i klassen”

Antalet börsintroduktioner har varit färre under en tid till följd av den rådande konjunkturen. Men intresset väntas öka igen och för den som planerar en marknadsnotering gäller det att förbereda sig.