Börja skriv din sökterm

Så lyckas du med nyckeltalsanalysen

Nyckeltal är viktiga hjälpmedel i den ekonomiska styrningen av ditt företag. Om du använder nyckeltal i dina rapporter blir det enklare att analysera företagets ekonomiska ställning och utveckling. Du kan även jämföra företaget med konkurrenter och kontrollera om du når uppsatta mål inom hela eller delar av företaget.

Fem tips för din nyckeltalsanalys

Exempel på generella nyckeltal

Soliditet
Soliditet visar i vilken grad verksamheten är finansierad med eget kapital.

Eget kapital/totalt kapital

Kassalikviditet
Kassalikviditet visar företagets betalningsberedskap på kort sikt.

Omsättningstillgångar – lager/korta skulder

Avkastning på eget kapital
Avkastning på eget kapital visar hur stor tillväxten på det egna kapitalet är. (ägarnas kapital)

Resultat efter finansiella poster/justerat eget kapital (justerat eget kapital = eget    kapital + (1 – bolagsskattesatsen) x obeskattade reserver)

Avkastning på totalt kapital
Avkastning på totalt kapital visar hur stor tillväxten på det totala kapitalet är.

Rörelseresultat + finansiella intäkter/totalt kapital

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Vanliga frågor om ekonomistyrning

Hur kan stora svängningar i resultatet förklaras? Vad är vitsen med kapitalrationalisering? Här ger Greger Albert, konsult på EY, svar på några vanliga frågor.

7 nyckeltal i tillverkande företag

Nyckeltal används för att spåra trender i den egna verksamheten. Men för att förstå företagets utveckling behöver du jämföra nyckeltalen med andra företag i samma bransch. Tillverkande företag har ofta återkommande investeringsbehov som kräver mycket kapital. Det gör nyckeltal för verksamhetsstyrningen intressanta.

9 nyckeltal i tjänsteproducerande företag

Nyckeltal är ett viktigt hjälpmedel i den ekonomiska styrningen av företaget. Vilka nyckeltal du ska använda beror bland annat på företagets verksamhet. I tjänsteproducerande företag är nyckeltal som kretsar kring medarbetare och effektivitet mest intressanta.

6 min