Drivkraft

Ange ditt sökord

Så lyckas du med nyckeltalsanalysen

Nyckeltal är viktiga hjälpmedel i den ekonomiska styrningen av ditt företag. Om du använder nyckeltal i dina rapporter blir det enklare att analysera företagets ekonomiska ställning och utveckling. Du kan även jämföra företaget med konkurrenter och kontrollera om du når uppsatta mål inom hela eller delar av företaget.

Fem tips för din nyckeltalsanalys

 • I första hand bör du titta på nyckeltalen i din egen verksamhet. I andra hand jämför du dig med konkurrenter och branschen. Alla nyckeltal lämpar sig inte för jämförelser, eftersom inga företag verkar under exakt lika förhållanden. Att till exempel jämföra lokalkostnad i procent av omsättningen kan vara problematiskt, eftersom lokalhyran varierar mellan olika städer, områden och fastigheter.
 • Använd nyckeltal i planeringsfasen, det vill säga i budgetprocessen och när du planerar arbetsscheman.
 • Under budgetprocessen kan du ta hjälp av analyser, till exempel i analysverktyget Promik. Promikanalyser är datasimuleringar som visar vad som händer vid en viss förändring eller vad som krävs för att nå ett visst mål. Du kan till exempel se hur soliditeten påverkas av en prissänkning eller hur stor volymökning som krävs för att nå en viss avkastning eller likviditet.
 • Sätt upp mål för dina nyckeltal. Följ upp målen flera gånger per år.
 • Vilka nyckeltal du ska arbeta med beror bland annat på företagets verksamhet. Om nyckeltalen ska ge relevant information måste generella nyckeltal, som soliditet och kassalikviditet,kompletteras med nyckeltal som har koppling till företagets verksamhet. Statistiska centralbyrån sammanställer olika branschnyckeltal. Genom att jämföra nyckeltal i ditt företag med branschnyckeltal kan du bedöma företagets styrka och svagheter.

Exempel på generella nyckeltal

Soliditet
Soliditet visar i vilken grad verksamheten är finansierad med eget kapital.

Eget kapital/totalt kapital

Kassalikviditet
Kassalikviditet visar företagets betalningsberedskap på kort sikt.

Omsättningstillgångar – lager/korta skulder

Avkastning på eget kapital
Avkastning på eget kapital visar hur stor tillväxten på det egna kapitalet är. (ägarnas kapital)

Resultat efter finansiella poster/justerat eget kapital (justerat eget kapital = eget    kapital + (1 – bolagsskattesatsen) x obeskattade reserver)

Avkastning på totalt kapital
Avkastning på totalt kapital visar hur stor tillväxten på det totala kapitalet är.

Rörelseresultat + finansiella intäkter/totalt kapital

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

  Kontakt

  Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

   Nyhetsbrev