Börja skriv din sökterm

2014/04/16

2 min

4 tips till dig som vill exportera inom EU

Momsreglerna för handel med andra EU-länder är komplicerade. Det är lätt att göra fel. Till exempel gäller det att hålla reda på om man säljer till företag eller privatpersoner. Här är några tips om vad du bör tänka på.

  1. Vid gränsöverskridande handel gäller det att hålla reda på om det är försäljning av varor eller tjänster, om man säljer till företag eller privatpersoner. Om man säljer varor eller tjänster till företagare i andra EU-länder är det viktigt att kontrollera att det VAT-nummer man har fått verkligen gäller. Kolla EU-kommissionens hemsida. Skriv ut svaret och spara fakturakopian.
  2. Om man säljer varor till privatpersoner i andra EU-länder ska svensk moms faktureras så länge man inte överskridit de gränsbelopp för distansförsäljning som gäller i respektive ERU-land. Om de överskrids måste man momsregistrera sig i det landet och debitera det landets moms på försäljningen även om den sker från Sverige. För tjänster till privatpersoner gäller inte dessa gränsbelopp, så ska oftast i stället svensk moms tas ut.
  3. Dokumentera om kunden är företagare eller privatperson och att sålda varor har lämnat Sverige. Har man inte dokumentationen kan Skatteverket i efterhand anse att försäljningen gjorts lokalt i Sverige och påföra både svensk moms och straffavgifter.
  4. Förändring som väntar 2015. Då är inte längre huvudregeln att svensk moms debiteras när man säljer tjänster till privatpersoner, utan momsen i det land som kunden bor i. Den ska då redovisas av säljaren till Skatteverket.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välj rätt momsmetod – del 1

Valet av momsredovisning hänger ihop med vilken bokföringsmetod du använder. Med brytdagar kan du hantera fakturor som trillar in efter räkenskapsårets slut.

2014/08/25

2 min

Hur mycket får julklappen kosta?

I juletid är det vanligt med både företagsfester och julklappar till medarbetare. Vi tänkte därför påminna dig om vilka skatteregler som gäller för gåvor och julbord.

2015/11/11

3 min

Nya momsregler utmaning för transportbranschen

Från och med den 1 januari 2010 gäller nya regler för moms på tjänster. Reglerna förenklar hanteringen av moms i flertalet branscher. I vissa branscher leder dock reglerna till ökad administration. Reglerna kan även medföra en del svåra frågeställningar.

2010/04/14

2 min