Drivkraft

Ange ditt sökord

Vanliga frågor om ekonomistyrning

Hur kan stora svängningar i resultatet förklaras? Vad är vitsen med kapitalrationalisering? Här ger Greger Albert, konsult på EY, svar på några vanliga frågor.

Jag vill styra min verksamhet utifrån nyckeltal. Vilka bör jag använda och hur många ska jag ha?
– Du bör välja nyckeltal som är anpassade till verksamhetens behov. Generella nyckeltal, till exempel omsättning, bruttovinst och kassalikviditet, bör kompletteras med nyckeltal som har koppling till din verksamhet eller bransch. I regel är det lagom med cirka fem olika nyckeltal.

Vi har vuxit ur vårt affärssystem och behöver välja ett nytt som stödjer vår verksamhet bättre. Vilket system ska vi välja?
– Att välja rätt system är viktigt, men tänkt på att valet av leverantör är ännu viktigare. För att lyckas med både valet av system och leverantör bör ni arbeta efter en etablerad upphandlingsmetodik.

Vi är ett tillverkande bolag med verksamhet i flera europeiska länder. Under den senaste tiden har vi haft stora svängningar i resultatet som är svåra att förklara. Vi misstänkte först något fel i ekonomisystemet. Vår felsökning visade dock inga felaktigheter. Nu säger ägare och styrelse att vi måste gå till botten med problemet. Var ska vi börja?
– Det är svårt att peka ut orsaken till problemet med den korta beskrivningen som grund. Det är dock många bolag som i dag har liknande problem till följd av de stora svängningarna på valuta- och råvarumarknaderna. Dessa bolag har i många fall sett över sina strukturer och rutiner för redovisning och rapportering. På så sätt kan bolagen bättre hantera svängningar på valuta- och råvarumarknaderna.

Vår verksamhet har haft några svåra år med vikande volymer och svag lönsamhet. Nu börjar volymerna komma tillbaka. Allt skulle vara frid och fröjd om det inte vore för svårigheterna att få pengarna att räcka till löpande utgifter. Att prata med banken om vår checkräkningslimit igen är inget alternativ. Vad kan vi göra?
– Många bolag har stor potential att frigöra likviditet ur sitt befintliga rörelsekapital. Analysen är snabb och enkel att göra. Ni kanske redan har det kapital ni behöver?

Varför ska jag arbeta med kapitalrationalisering?
– Det kan vara ett sätt att synliggöra problem i verksamheten och ge möjlighet till förbättringar. Genom en förbättrad kapitalomsättning – som exempelvis kan möjliggöras genom att frigöra bundet kapital i lager, leverantörsskulder och kundfordringar – går det att öka lönsamheten och även möjliggöra nya investeringar.

Vi upplever att vår budget är inaktuell redan innan det nya verksamhetsåret har börjat. Hur ska vi egentligen styra vår verksamhet?
– Många företag lever idag med ett så stort förändringstryck att en prognosmodell är ett bra komplement till en statisk årlig budget. Verksamheter med en mycket kort planeringshorisont bör överväga en rullande likviditetsprognos som styrmodell.

Kontakta Greger Albert för mer information.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev