Drivkraft

Ange ditt sökord

5 nyckeltal i handelsföretag

Med hjälp av nyckeltal kan du mäta och följa upp företagets status och utveckling. Du kan spåra trender, analysera förändringar och göra jämförelser med andra företag. I handelsföretag är effektivitetstal relaterade till omsättning viktiga.

Försäljning per kund
Nyckeltalet anger hur effektiv du är på att sälja dina produkter och om dina marknadsföringsinsatser gett resultat. Målet för de flesta företag är att sälja mer till varje kund. I teorin är det en fråga om att sälja rätt produkt till rätt pris.

Försäljning per kvm butiksyta
Nyckeltalet visar om du har en optimal butiksexponering. Det handlar om att ge produkter rätt utrymme i butiken baserat på omsättningsvolymen för olika delar i sortimentet. Det handlar även om att få kunderna att röra sig i rätt banor i butiken. Det är ingen slump att mjölken alltid är placerad längst in i livsmedelsbutiken.

Försäljning per arbetad timme
Nyckeltalet är ett mått på dina personalkostnader och hjälper dig att planera beläggningen i butiken. Med dagens kassasystem är det möjligt att analysera försäljningen under olika öppettider och veckodagar. Hur ser exempelvis försäljning ut dagen innan lönedag jämfört med två veckor innan?

Lageromsättningshastighet
Nyckeltalet anger hur många gånger under ett år som varulagret omsätts. Nyckeltalet visar företagets kapitalbindning och risk för inkurans. Omsättningshastigheten ska vara så hög som möjligt. En låg omsättningshastighet kan orsaka likviditetsproblem och inkurans i lagret. Det kan i sin tur leda till att lagret måste reas ut. Du kan räkna fram omsättningshastigheten totalt eller för olika varugrupper. Omsättningshastigheten är viktig för att dimensionera företagets finansiering på rätt sätt. Kreditinstitut är inte intresserade av att finansiera varulager som riskerar inkurans.

Täckningsgrad
Nyckeltalet (bruttovinst i procent av omsättning) anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka företagets övriga kostnader. Det är viktigt att känna till täckningsgraden när du planerar prisrelaterade aktiviteter. Hur mycket måste du höja omsättningen för att ha kvar samma bruttovinst om täckningsgraden minskar? Hur mycket måste du förändra volymen för att kompensera en prissättning med 25 procent rabatt på hela sortimentet? Nyckeltalet kan användas för hela eller delar av företaget och även för olika produkter. Nyckeltalet ska vara så högt som möjligt.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev