Drivkraft

Ange ditt sökord

2014/05/28

4 min

Vad kännetecknar ett bra styrelsearbete?

Alla aktiebolag är skyldiga att ha en styrelse – oavsett storlek på bolaget. Det finns också många andra typer av företag och organisationer som har en styrelse. Kritiskt tänkande, drivkraft samt ordning och reda vad gäller dokumentation och rapportering är viktiga ingredienser i en väl fungerande styrelse.

En styrelses storlek och funktion varierar beroende på vilken typ av verksamhet det rör sig om. Oavsett detta är det viktigt att styrelseuppdraget sköts på ett professionellt sätt.
– Det absolut viktigaste är att styrelsen är väl insatt i vad företaget gör för något. Det ska vara en kunnig styrelse som har tid och engagemang att driva arbetet, säger Annika Melin Jakobsson, ansvarig för EY:s svenska Capital Markets-enhet.

Vad menas med ”god styrelsesed”?
– God styrelsesed handlar om att försöka ta vara på styrelsens arbete utifrån företagets och verksamhetens helhet. Därför finns det till exempel regler om oberoendekrav för större bolag. Syftet är att få ett effektivt styrelsearbete och att styrelsen ska kunna fylla sin funktion.

Vad är en styrelse?
En förutsättning för ett bra styrelsearbete är att styrelse och enskilda styrelseledamöter vet vad uppdraget går ut på, det vill säga att de vet vilken uppgift de har i bolaget.
– En styrelses arbete startar från den övergripande frågan ”vad är en styrelse?”. Det spelar egentligen ingen roll vilken typ av styrelse det rör sig om, grundfrågan är densamma. Många tycker att ”alla vet väl vad styrelsen gör”. Men det är viktigt att bryta ner arbetet och förstå att en styrelsepost är en förtroendeposition där man ska ta vara på alla intressenters intressen, inte bara ägarnas. Uppdragsgivaren är bolaget som helhet.

Annika menar att många av problemen i en styrelse härrör just från grundfrågan – att man inte vet vad en styrelse är för något och vad man har för uppgift.
– Det är inte ovanligt att ungefär hälften av ledamöterna är insatta och drivande, medan resten inte kommer på mötena, inte är delaktiga, inte läser bakgrundsmaterial och så vidare. Då har man inte förstått uppdraget.

Viktigt med oberoende
I mindre bolag är det vanligt att ägarna sitter i styrelsen. När en ägare sitter i styrelsen bör denne tänka på att skilja mellan sin roll som ägare och sin roll som styrelseledamot. För de som sitter i styrelser gäller rent allmänt att vara oberoende och ha integritet.
– Bolagets storlek har naturligtvis betydelse. Är det en ägare som också sitter i styrelsen råder generellt sett särskilda förhållanden. Men i ett mellanstort bolag med några olika ägare är det ganska vanligt att styrelseledamöterna ser sig som en representant för någon av ägarna. Då ser de ofta till ägarens intressen, snarare än till helheten, det vill säga alla intressenter och hela bolaget som sådant.

Så hur gör man för att få ett bra och fungerande styrelsearbete?
– För bolagets del handlar det om tillsättningen av styrelsen – hur är den sammansatt och vilka personer och kompetenser behövs? För styrelsens del handlar det i mångt och mycket om god planering samt ordning och reda.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev