Drivkraft

Ange ditt sökord

2014/06/04

5 min

Vilka ska sitta i styrelsen?

Vad ska man tänka på vid rekrytering av en styrelse? Hur ska styrelsen vara sammansatt och vilka kompetenser behövs? Styrelsen består av en grupp människor och i slutändan är det gruppen som helhet som är viktigast.

Det finns inga detaljerade lagbestämmelser om hur en styrelse ska vara sammansatt. Antalet ledamöter beror främst på bolagets storlek. För att styrelsen ska kunna jobba effektivt bör den inte ha för många ledamöter. Styrelsen bör inte heller ha för få ledamöter, eftersom det kan göra styrelsearbetet sårbart.

När en ny styrelse ska rekryteras är det viktigt att få in rätt kompetens i bolaget.
– Det ska vara personer som har kunskap om den verksamhet som bedrivs. Ett finansbolag behöver en viss kompetens – ett gruvbolag en annan. Vissa kompetensområden är dock gemensamma som till exempel finansiell rapportering. Sedan behövs kanske någon som kan marknadsföring, eller något annat som är viktigt för just det här bolaget, säger Annika Melin Jakobsson, ansvarig för EY:s svenska Capital Markets-enhet.

Bra med blandning av kompetenser
Annika råder företag att börja rekryteringsarbetet med att tänka igenom vilken verksamhet som bedrivs och vilken typ av styrelse som behövs. Det handlar dels om storleken på styrelsen, men framför allt om kompetensen. Vilka olika kompetenser behövs?
– Man behöver en bra blandning av personer som dels driver på, dels håller tillbaka och ifrågasätter. Den bästa styrelsen är en blandning av olika personer. Det är också viktigt att personerna har integritet. Och att folk är dedikerade och kan avsätta tid åt arbetet.

Hur viktigt är det med ålder och kön?
– Det beror på verksamheten, men även där är det viktigt med balans. Alla har olika infallsvinklar. Äldre personer kan ha erfarenhet som är ovärderlig, medan yngre kan komma med nya infallsvinklar. Detsamma gäller kön och personer med olika bakgrund. Det skiljer sig självklart från person till person, men ofta skapas en positiv dynamik om olika erfarenheter blandas i en styrelse.

Från att frågan knappt diskuterades för några år sedan är kompetens i dag en aktiv diskussion inom många bolag.
– På senare tid tycker jag att det har blivit mer tillåtet att diskutera kön och ålder men vi har en bit kvar att gå. Än så länge rekryterar vi ofta någon vi känner sedan tidigare och då är risken stor att samma typ av personer hamnar i styrelsen.

Oberoende ledamöter
I ägarledda bolag finns inga generella krav på att styrelseledamöterna ska vara oberoende. Men det finns ändå skäl att överväga en eller flera externa ledamöter, det vill säga personer som inte arbetar i bolaget och som är oberoende av ägarna. En extern styrelseledamot ser ofta på verksamheten med mer objektiva ögon. Ju större företaget är desto större är behovet av oberoende personer inom styrelsen.
– Det är ett sätt att säkerställa uppföljning och tillsyn men även att alla intressenters intressen tas till vara. Om man är för insyltad i företaget, kanske till och med äger en stor del, så ser man inte alltid till helheten för bolaget.

När måste man ta in oberoende ledamöter?
– När det börjar bli allt fler intressenter i verksamheten. Det kan vara att du får fler anställda, engagemang mot banker, ett antal stora borgenärer och kanske även fler ägare.
Att bli erbjuden ett styrelseuppdrag är smickrande för många. Och många tackar kanske ja utan att tänka på vad uppdraget innebär och vad som krävs i form av ansvar och tid.
– Innan man tackar ja ska man fråga sig själv ”Vad kan jag tillföra?”, ”Har jag tillräckligt med tid?”, och ”Är jag tillräckligt objektiv?”. Det handlar om att ta ställning till frågor om kunskap, integritet, oberoende och tid.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev