Drivkraft

Ange ditt sökord

Så här köper du lagerbolag

Om du vill starta en ny verksamhet och driva den som ett aktiebolag kan du köpa ett lagerbolag. Ett lagerbolag är ett färdigregistrerat aktiebolag som aldrig bedrivit verksamhet. Du kan välja ett räkenskapsår som passar din verksamhet. Att starta ett nytt företag på det här sättet är snabbt, smidigt och enkelt.

1.Ta kontakt med ditt lokala EY-kontor alternativt direkt med EY:s bolagsavdelning i Sundsvall. Om du redan har en revisor på EY så är det enklast att ta kontakt med honom eller henne.

2.När ett lagerbolag är beställt får du eller din revisor handlingar via e-post från bolagsavdelningen som hanterar EY:s bolagstjänster. Dessa består av: följebrev, kopia av registreringsbevis, avtal, uppdragsbrev, bankfullmakt, likvidintyg och ändringshandlingar.

3.Du skriver på avtal och uppdragsbrev samt fyller i ändringshandlingarna för bolaget. Dessa skickas i original tillsammans med ditt likvidintyg och underskrivna ändringshandlingar tillbaka till bolagsavdelningen.

4.När bolagsavdelningen fått de underskrivna handlingarna skickas generalfullmakt och avräkningsnota till dig samtidigt som ändringsanmälan skickas till Bolagsverket.

5.Så fort du har fått generalfullmakten – är det bråttom så ordnar vi detta via e-post och sänder originalhandlingarna med vanlig post – kan du företräda bolaget i väntan på att ändringsärendet registreras hos Bolagsverket.

6.När Bolagsverket har registrerat ändringarna i bolaget skickas registeruppgiften tillsammans med en bolagspärm med bland annat aktiebok, bokföring och tidigare protokoll.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev