Börja skriv din sökterm

Så här köper du lagerbolag

Om du vill starta en ny verksamhet och driva den som ett aktiebolag kan du köpa ett lagerbolag. Ett lagerbolag är ett färdigregistrerat aktiebolag som aldrig bedrivit verksamhet. Du kan välja ett räkenskapsår som passar din verksamhet. Att starta ett nytt företag på det här sättet är snabbt, smidigt och enkelt.

1.Ta kontakt med ditt lokala EY-kontor alternativt direkt med EY:s bolagsavdelning i Sundsvall. Om du redan har en revisor på EY så är det enklast att ta kontakt med honom eller henne.

2.När ett lagerbolag är beställt får du eller din revisor handlingar via e-post från bolagsavdelningen som hanterar EY:s bolagstjänster. Dessa består av: följebrev, kopia av registreringsbevis, avtal, uppdragsbrev, bankfullmakt, likvidintyg och ändringshandlingar.

3.Du skriver på avtal och uppdragsbrev samt fyller i ändringshandlingarna för bolaget. Dessa skickas i original tillsammans med ditt likvidintyg och underskrivna ändringshandlingar tillbaka till bolagsavdelningen.

4.När bolagsavdelningen fått de underskrivna handlingarna skickas generalfullmakt och avräkningsnota till dig samtidigt som ändringsanmälan skickas till Bolagsverket.

5.Så fort du har fått generalfullmakten – är det bråttom så ordnar vi detta via e-post och sänder originalhandlingarna med vanlig post – kan du företräda bolaget i väntan på att ändringsärendet registreras hos Bolagsverket.

6.När Bolagsverket har registrerat ändringarna i bolaget skickas registeruppgiften tillsammans med en bolagspärm med bland annat aktiebok, bokföring och tidigare protokoll.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Här är entreprenörernas bästa tips

Varje år uppmärksammar EY entreprenörer genom utmärkelsen EY Entrepreneur Of The Year. Vinnarna kommer från olika branscher, men förenas av ett brinnande engagemang för sina företag. Här delar några tidigare vinnare med sig av sina bästa tips.

Undvik förseningsavgift – skicka in årsredovisningen i tid

När ska årsstämman hållas? När ska årsredovisningen skickas in till Bolagsverket? Aktiebolagslagen och årsredovisningslagen innehåller några viktiga datum som rör företag med årsbokslutsdatum 31 december.

3 min

Vad är en aktiebok och varför måste bolaget ha en?

Alla aktiebolag i Sverige ska ha en aktiebok. En aktiebok är ett register över vilka personer eller bolag som är aktieägare i bolaget. Vilka krav ställs på en aktiebok vad gäller innehåll och vad händer om bolaget saknar aktiebok eller glömmer bort att uppdatera den?

4 min