Börja skriv din sökterm

2014/07/14

4 min

Vanliga frågor om redovisning

Vad är vitsen med en budget? Och varför kan det vara bra att jobba med projektredovisning? Här får du svar på några vanliga frågor om redovisning.

Varför ska jag göra en budget för mitt företag?
Om företaget från tid till annan har en ansträngd likviditet, bör du göra både en resultatbudget och en likviditetsbudget. Resultatbudgeten visar företagets förväntade intäkter, kostnader och resultat för en viss period. Resultatbudgeten kan visa på vinst men under en viss månad kan det ändå saknas likvida medel för att betala räkningar om man exempelvis har köpt in mycket lager, gjort en stor investering eller om fakturering sker till långa kredittider. För detta ändamål gör man en likviditetsbudget som visar om det finns tillräckligt med pengar för att täcka utgifterna varje månad.

Varför är det bra med en rullande 12-månadersrapport?
Om du har en verksamhet som varierar mycket beroende på säsong eller vid perioder med osäker försäljning beroende på konjunktur eller utbud, kan en rullande 12-månadersuppföljning vara till hjälp. Periodbokslut för de senaste 12 månaderna visar vilken omsättningsnivå du har just nu. Du får en mycket mer rättvisande och aktuell bild av verksamheten än om du ska gå tillbaka till det senaste bokslutet.

Varför är det bra att få fram ett snabbt bokslut och snabba rapporter?
Bokslutet är ett bra styrinstrument om inte rapporten kommer för långt efter bokslutet. Ibland kan det också vara värdefullt att visa omvärlden hur företaget går.
Hur viktigt det är med snabba bokslut hänger ihop med vilka intressenter man har och vad de kräver. Banker och stora leverantörer brukar vilja ha snabb information. Ett snabbt bokslut ökar förtroendet för rapporten och kan i sin tur påverka företagets kreditvärdighet positivt.

Varför ska man jobba med projektredovisning?
Om du driver en verksamhet med väl avgränsade projekt som löper över kortare eller längre tid är det viktigt att kunna följa upp respektive projekt för sig ur både ett kostnads- och ett tidsperspektiv. Projektredovisningen ska också ses som ett instrument för att dra nytta av de erfarenheter som varje projekt ger och som kan underlätta och effektivisera framtida uppdrag. Projektredovisningen bör vara uppbyggd så att det är möjligt att jämföra olika projekt och olika delar i ett projekt.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Inför bokslutet – vad behöver du tänka på?

Det har blivit dags att stänga böckerna för 2016 och förmodligen har du redan öppnat det nya året. Här har vi samlat några tips som du kan ha nytta av i ditt bokslutsarbete.

2017/01/25

4 min

Det blev fel – kan jag byta mellan K-regelverken?

Det har nu gått en tid sedan alla aktiebolag tog ställning till om de skulle tillämpa redovisningsregelverket K2 eller K3. Blev valet det rätta? Om inte – finns det möjlighet att byta?

2016/11/10

5 min

EY-dagen 2018 – nyheter inom skatt och redovisning

EY-dagen arrangeras årligen och är ett seminarium för dig som vill få en bättre inblick i aktuella förändringar och nyheter inom skatt och redovisning.

2018/10/24

1 min