Drivkraft

Ange ditt sökord

2014/07/14

4 min

Vanliga frågor om redovisning

Vad är vitsen med en budget? Och varför kan det vara bra att jobba med projektredovisning? Här får du svar på några vanliga frågor om redovisning.

Varför ska jag göra en budget för mitt företag?
Om företaget från tid till annan har en ansträngd likviditet, bör du göra både en resultatbudget och en likviditetsbudget. Resultatbudgeten visar företagets förväntade intäkter, kostnader och resultat för en viss period. Resultatbudgeten kan visa på vinst men under en viss månad kan det ändå saknas likvida medel för att betala räkningar om man exempelvis har köpt in mycket lager, gjort en stor investering eller om fakturering sker till långa kredittider. För detta ändamål gör man en likviditetsbudget som visar om det finns tillräckligt med pengar för att täcka utgifterna varje månad.

Varför är det bra med en rullande 12-månadersrapport?
Om du har en verksamhet som varierar mycket beroende på säsong eller vid perioder med osäker försäljning beroende på konjunktur eller utbud, kan en rullande 12-månadersuppföljning vara till hjälp. Periodbokslut för de senaste 12 månaderna visar vilken omsättningsnivå du har just nu. Du får en mycket mer rättvisande och aktuell bild av verksamheten än om du ska gå tillbaka till det senaste bokslutet.

Varför är det bra att få fram ett snabbt bokslut och snabba rapporter?
Bokslutet är ett bra styrinstrument om inte rapporten kommer för långt efter bokslutet. Ibland kan det också vara värdefullt att visa omvärlden hur företaget går.
Hur viktigt det är med snabba bokslut hänger ihop med vilka intressenter man har och vad de kräver. Banker och stora leverantörer brukar vilja ha snabb information. Ett snabbt bokslut ökar förtroendet för rapporten och kan i sin tur påverka företagets kreditvärdighet positivt.

Varför ska man jobba med projektredovisning?
Om du driver en verksamhet med väl avgränsade projekt som löper över kortare eller längre tid är det viktigt att kunna följa upp respektive projekt för sig ur både ett kostnads- och ett tidsperspektiv. Projektredovisningen ska också ses som ett instrument för att dra nytta av de erfarenheter som varje projekt ger och som kan underlätta och effektivisera framtida uppdrag. Projektredovisningen bör vara uppbyggd så att det är möjligt att jämföra olika projekt och olika delar i ett projekt.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev