Börja skriv din sökterm

2014/07/14

4 min

Vanliga frågor om redovisning

Vad är vitsen med en budget? Och varför kan det vara bra att jobba med projektredovisning? Här får du svar på några vanliga frågor om redovisning.

Varför ska jag göra en budget för mitt företag?
Om företaget från tid till annan har en ansträngd likviditet, bör du göra både en resultatbudget och en likviditetsbudget. Resultatbudgeten visar företagets förväntade intäkter, kostnader och resultat för en viss period. Resultatbudgeten kan visa på vinst men under en viss månad kan det ändå saknas likvida medel för att betala räkningar om man exempelvis har köpt in mycket lager, gjort en stor investering eller om fakturering sker till långa kredittider. För detta ändamål gör man en likviditetsbudget som visar om det finns tillräckligt med pengar för att täcka utgifterna varje månad.

Varför är det bra med en rullande 12-månadersrapport?
Om du har en verksamhet som varierar mycket beroende på säsong eller vid perioder med osäker försäljning beroende på konjunktur eller utbud, kan en rullande 12-månadersuppföljning vara till hjälp. Periodbokslut för de senaste 12 månaderna visar vilken omsättningsnivå du har just nu. Du får en mycket mer rättvisande och aktuell bild av verksamheten än om du ska gå tillbaka till det senaste bokslutet.

Varför är det bra att få fram ett snabbt bokslut och snabba rapporter?
Bokslutet är ett bra styrinstrument om inte rapporten kommer för långt efter bokslutet. Ibland kan det också vara värdefullt att visa omvärlden hur företaget går.
Hur viktigt det är med snabba bokslut hänger ihop med vilka intressenter man har och vad de kräver. Banker och stora leverantörer brukar vilja ha snabb information. Ett snabbt bokslut ökar förtroendet för rapporten och kan i sin tur påverka företagets kreditvärdighet positivt.

Varför ska man jobba med projektredovisning?
Om du driver en verksamhet med väl avgränsade projekt som löper över kortare eller längre tid är det viktigt att kunna följa upp respektive projekt för sig ur både ett kostnads- och ett tidsperspektiv. Projektredovisningen ska också ses som ett instrument för att dra nytta av de erfarenheter som varje projekt ger och som kan underlätta och effektivisera framtida uppdrag. Projektredovisningen bör vara uppbyggd så att det är möjligt att jämföra olika projekt och olika delar i ett projekt.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Ökad tillgänglighet med webbredovisning

Fler och fler företagare går över från traditionell till webbaserad redovisning. Fördelarna är många, enligt Malin Mäntyranta, auktoriserad redovisningskonsult och ansvarig för webbredovisningstjänsten EY Online.

Så får du en effektivare (och billigare) revision

De flesta av oss har någon gång hört eller sagt det berömda uttrycket ”Tid är pengar”. Genom att följa dessa enkla tips kan du få en effektivare revision av ditt företag. Det sparar tid för dig, din eventuella ekonomipersonal och din revisor.

2016/06/27

2 min

Så lyckas du med nyckeltalsanalysen

Nyckeltal är viktiga hjälpmedel i den ekonomiska styrningen av ditt företag. Om du använder nyckeltal i dina rapporter blir det enklare att analysera företagets ekonomiska ställning och utveckling. Du kan även jämföra företaget med konkurrenter och kontrollera om du når uppsatta mål inom hela eller delar av företaget.