Drivkraft

Ange ditt sökord

2014/07/21

4 min

Nyckeltal i fastighetsbolag – del 1

Nyckeltal är viktiga verktyg i fastighetsbolagens interna beslutsprocess och fungerar framför allt som styr- och kontrollinstrument. Alla fastighetsbolag använder i princip samma sorts nyckeltal. Värdena varierar dock starkt beroende på fastighetstyp.

Hyresvärde
Hyresvärde per kvadratmeter = intäkter per kvadratmeter. Nyckeltalet visar hur stor hyresintäkt fastigheten genererar om hela fastigheten är uthyrd. Observera att du inte får information om de faktiska intäkterna, eftersom nyckeltalet inkluderar hyror för tomma lokaler. Nyckeltalet ger en uppfattning om fastighetens yta används på ett optimalt sätt. Du bör alltid fråga dig om ytan används på det sätt som ger högst hyra och om fastigheten har rätt hyresgäst. Ett exempel: Om du hyr ut fastigheten som butikslokal, är det då till rätt butik? Eller kan du få högre hyra om lokalen hyrs ut till en butik med annan inriktning?

Driftkostnad
Driftkostnad per kvadratmeter inkluderar alla kostnader som krävs för att en fastighet ska fungera, till exempel el, vatten, renhållning och bevakning. Driftkostnaden påverkas av fastighetstyp och hyresavtal. I hyresavtalen regleras vem som står för olika kostnader. För att sänka dina driftkostnader kan du till exempel byta elleverantör, förhandla fram bättre avtal eller byta hyresgäst. Driftkostnaden består av många olika komponenter. Om du planerar att köpa en fastighet måste du därför bryta ned nyckeltalet i sina olika beståndsdelar och granska driftkostnaderna i detalj.

Vakansgrad
Vakansgrad i procent visar hur stor del av fastigheten som inte är uthyrd. En hög vakansgrad kan tyda på att fastigheten brottas med tomma lokaler och hyresintäktsbortfall. Vakansgraden kan beräknas per yta eller i intäkter. Vakansgraden som procent av intäkter ger dig information om hur mycket mer intäkter fastigheten kan inbringa om alla lokaler är uthyrda. Planerar du att köpa en fastighet bör du se över de befintliga hyreskontrakten – när löper de ut? Att gå från en vakansgrad på 0 till 40 procent har givetvis stor inverkan på fastighetens resultat. I vissa fall kan fastigheter med hög vakansgrad innebära en potential – förutsatt att du lyckas bättre med din uthyrning. I din styrning och analys bör du primärt tänka i termer av förlorade intäkter. Det kan vara stor skillnad mellan en 10-procentig vakansgrad räknad i outhyrd yta för en lagerlokal jämfört med en kontorslokal.

Värdeförändring
Värdeförändring i procent visar hur fastighetens marknadsvärde förändras. Det finns olika åsikter om vikten av detta nyckeltal. Vissa hävdar att man faktiskt inte vet något om marknadsvärdet förrän vid en försäljning. Andra tycker att nyckeltalet är användbart i resonemang kring alternativa placeringsmöjligheter. Ska jag ha fastigheter eller inte? Ska jag ha just denna fastighet? Det är viktigt att se långsiktigt på nyckeltalet. Fastigheter kan ge ett litet driftöverskott, men stiga i värde på sikt.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev