Drivkraft

Ange ditt sökord

2014/08/25

2 min

Välj rätt momsmetod – del 1

Valet av momsredovisning hänger ihop med vilken bokföringsmetod du använder. Med brytdagar kan du hantera fakturor som trillar in efter räkenskapsårets slut.

Redovisning, deklaration och betalning av moms är en ofrånkomlig del i de flesta företagares vardag. Oavsett omsättning ska en verksamhet normalt momsregistreras under förutsättning att den omsätter momspliktiga varor och tjänster inom landet.

En återkommande fråga för många företag handlar om när och hur man ska redovisa ingående och utgående moms. Huvudprincipen är att momsen redovisas i den period du enligt god redovisningssed har bokfört en försäljning eller ett inköp. För företag med en årsomsättning över tre miljoner kronor gäller att man ska bokföra sina fakturor löpande och då ska man också välja faktureringsmetoden. Mindre företag kan välja att i stället redovisa momsen enligt bokslutsmetoden.

Faktureringsmetoden
Faktureringsmetoden är huvudregeln. Det innebär att man redovisar den utgående och ingående momsen när transaktionen normalt ska bokföras, vilket ofta sker i samband med att man utfärdar eller tar emot en faktura. Då följer att moms på leverantörsskulder eller kundfordringar ska redovisas för varje period, alltså att ingående och utgående moms bokförs löpande på inkommande leverantörsfakturor eller utgående kundfakturor.
– Hantering av förskott är emellertid ett undantag och då ska momsen redovisas när betalningen görs eller tas emot, säger Niclas Lindgren som är skattekonsult på EY.

Du kan välja att bokföra och redovisa momsen i den redovisningsperiod då leverans skett även om du utfärdat eller tagit emot fakturan i en senare redovisningsperiod. Detta gäller så länge som du gör det konsekvent, alltså löpande för såväl inköp som försäljningar. Vad avser den ingående momsen gäller att fakturan ska ha ankommit innan deklarationen ska lämnas.

Exempel: Du tar emot en vara i maj men fakturan kommer först i mitten av juni. När får momsen lyftas? Som huvudregel gäller att avdraget för ingående moms får göras först i den period fakturan har kommit, det vill säga i juni. Om bolaget dock konsekvent även redovisar moms på sina leveranser innan faktura har ställts ut, kan bolaget dra av den ingående momsen redan i maj.

För mer information, kontakta Niclas Lindgren. I nästa artikel om momsredovisning berättar vi mer om bokslutsmetoden.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev