Börja skriv din sökterm

2014/09/04

4 min

Välj rätt momsmetod – del 2

När och hur ska man redovisa ingående och utgående moms? Företag med årsomsättning under tre miljoner kronor kan välja om de vill använda faktureringsmetoden eller bokslutsmetoden.

– Företag som väljer bokslutsmetoden ska enligt kontantprincipen bokföra affärshändelser först när de betalas. Beträffande momsen redovisas den utgående momsen följaktligen när man får betalt av kunden och den ingående momsen när man betalar en leverantör, säger Niclas Lindgren.

I den deklaration som avser sista perioden för räkenskapsåret ska även momsen på obetalda fakturor redovisas. Betalningen styr således momsredovisningsperioden utom vid årsbokslutet. För att du inte dessutom ska redovisa momsen det kommande året måste du märka dessa fakturor så att du inte av misstag bokför någon moms vid betalningen under nästa räkenskapsår.

Exempel: Du tar emot en vara i mitten av mars och betalar den redan nästa dag. Då ska den ingående momsen redovisas i perioden mars. Sedan levererar du den färdiga produkten tillsammans med faktura i maj och får betalt en månad senare i juni. Då ska du redovisa den utgående momsen för varan i juni när betalningen har skett.

Jämfört med faktureringsmetoden blir det ett moment mindre med bokslutsmetoden eftersom fakturorna aldrig syns som kundfordringar eller leverantörsskulder i bokföringen. Bokslutsmetoden ger å andra sidan lite sämre överblick av företagets ekonomiska ställning löpande under året och det är först i bokslutet som siffrorna blir helt rättvisande. En annan följd är att den som tillämpar faktureringsmetoden redovisar moms i sin momsdeklaration tidigare än den som tillämpar bokslutsmetoden. Beroende på företagets situation kan det därför av likviditetsskäl vara fördelaktigt att använda bokslutsmetoden.

Brytdagar vid räkenskapsårets utgång
Brytdagsredovisning är en form av redovisning som kan tillämpas oavsett om du använder boksluts- eller faktureringsmetoden. Det innebär att man vid räkenskapsårets utgång inväntar kund- och leverantörsfakturor ett visst antal dagar in på den nya perioden. Då ska kundfordringar och leverantörsskulder hänförliga till det gamla räkenskapsåret, där fakturor finns på brytdagen, tas upp i redovisningen för det gamla räkenskapsåret. Det innebär att utgående och ingående moms ska redovisas i räkenskapsårets sista period trots att fakturan egentligen anlände för sent.

Om det fortfarande inte finns någon faktura på brytdagen gäller olika regler för leverantörs- respektive kundfakturor. För leverantörsskulder ska transaktionerna behandlas som förutbetalda kostnader och belasta balansräkningen för det gamla räkenskapsåret. Eftersom fakturor saknas på brytdagen ska ingående moms inte redovisas i räkenskapsårets sista period, utan i stället i den period då faktura erhålls. För kundfordringar gäller i stället – förutsatt att varan är levererad – att utgående moms ska redovisas i räkenskapsårets sista period även om fakturan inte finns på brytdagen.

För mer information, kontakta Niclas Lindgren.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Hur ska sommarpresenten beskattas?

Många arbetsgivare vill uppmuntra sina anställda med en sommarpresent lagom till semestern. Men vilka regler gäller egentligen för gåvor till medarbetare? Och hur är det med gåvor till kunder?

2018/05/17

2 min

3:12-utredningen föreslår nya regler för fåmansföretag

Idag, den 3 november, presenterade 3:12-utredningen sitt förslag som kommer att påverka alla fåmansföretagare.

2016/11/03

2 min

Konferenser ska ge valuta för pengarna

Många företag genomför konferenser för att samla sina medarbetare och kunder. Det kan handla om utbildningar, kickoffer och kundträffar. En vanlig fråga kring konferenser är vad som är avdragsgillt och inte.

2015/02/02

6 min