Börja skriv din sökterm

2014/09/04

4 min

Välj rätt momsmetod – del 2

När och hur ska man redovisa ingående och utgående moms? Företag med årsomsättning under tre miljoner kronor kan välja om de vill använda faktureringsmetoden eller bokslutsmetoden.

– Företag som väljer bokslutsmetoden ska enligt kontantprincipen bokföra affärshändelser först när de betalas. Beträffande momsen redovisas den utgående momsen följaktligen när man får betalt av kunden och den ingående momsen när man betalar en leverantör, säger Niclas Lindgren.

I den deklaration som avser sista perioden för räkenskapsåret ska även momsen på obetalda fakturor redovisas. Betalningen styr således momsredovisningsperioden utom vid årsbokslutet. För att du inte dessutom ska redovisa momsen det kommande året måste du märka dessa fakturor så att du inte av misstag bokför någon moms vid betalningen under nästa räkenskapsår.

Exempel: Du tar emot en vara i mitten av mars och betalar den redan nästa dag. Då ska den ingående momsen redovisas i perioden mars. Sedan levererar du den färdiga produkten tillsammans med faktura i maj och får betalt en månad senare i juni. Då ska du redovisa den utgående momsen för varan i juni när betalningen har skett.

Jämfört med faktureringsmetoden blir det ett moment mindre med bokslutsmetoden eftersom fakturorna aldrig syns som kundfordringar eller leverantörsskulder i bokföringen. Bokslutsmetoden ger å andra sidan lite sämre överblick av företagets ekonomiska ställning löpande under året och det är först i bokslutet som siffrorna blir helt rättvisande. En annan följd är att den som tillämpar faktureringsmetoden redovisar moms i sin momsdeklaration tidigare än den som tillämpar bokslutsmetoden. Beroende på företagets situation kan det därför av likviditetsskäl vara fördelaktigt att använda bokslutsmetoden.

Brytdagar vid räkenskapsårets utgång
Brytdagsredovisning är en form av redovisning som kan tillämpas oavsett om du använder boksluts- eller faktureringsmetoden. Det innebär att man vid räkenskapsårets utgång inväntar kund- och leverantörsfakturor ett visst antal dagar in på den nya perioden. Då ska kundfordringar och leverantörsskulder hänförliga till det gamla räkenskapsåret, där fakturor finns på brytdagen, tas upp i redovisningen för det gamla räkenskapsåret. Det innebär att utgående och ingående moms ska redovisas i räkenskapsårets sista period trots att fakturan egentligen anlände för sent.

Om det fortfarande inte finns någon faktura på brytdagen gäller olika regler för leverantörs- respektive kundfakturor. För leverantörsskulder ska transaktionerna behandlas som förutbetalda kostnader och belasta balansräkningen för det gamla räkenskapsåret. Eftersom fakturor saknas på brytdagen ska ingående moms inte redovisas i räkenskapsårets sista period, utan i stället i den period då faktura erhålls. För kundfordringar gäller i stället – förutsatt att varan är levererad – att utgående moms ska redovisas i räkenskapsårets sista period även om fakturan inte finns på brytdagen.

För mer information, kontakta Niclas Lindgren.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Kan man fakturera styrelsearvoden via eget bolag?

I dagsläget är det oklart under vilka förutsättningar en styrelseledamot kan fakturera styrelsearvoden via eget bolag. Enligt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden ska styrelsearvoden beskattas som inkomst av tjänst. Undantaget är om arbetet som styrelseledamot varit begränsat i tid och avsett ett avgränsat uppdrag. Förhandsbeskedet är dock överklagat till Högsta Förvaltningsdomstolen.

2017/05/26

3 min

Slopat avdrag för representationsmåltider

Vid årsskiftet förändrades skattereglerna för representationsmåltider. På inkomstskattesidan skärptes reglerna, samtidigt som företagen fick ökad rätt till momsavdrag.

2017/01/18

2 min

4 tips till dig som vill exportera inom EU

Momsreglerna för handel med andra EU-länder är komplicerade. Det är lätt att göra fel. Till exempel gäller det att hålla reda på om man säljer till företag eller privatpersoner. Här är några tips om vad du bör tänka på.

2014/04/16

2 min