Drivkraft

Ange ditt sökord

2014/10/30

2 min

Höjda basbelopp för 2015

Regeringen fastställde tidigare i höst ett antal olika index vilka bland annat påverkar diverse ersättningar - prisbasbelopp, förhöjt prisbasbelopp, inkomstbasbelopp och inkomstindex.

Prisbasbeloppet för 2015 är fastställt till 44 500 kr.
Prisbasbeloppet påverkar bland annat garantipensionen, föräldraförsäkringen men utgör även underlag vid exempelvis beräkning av bilförmånsvärde, skattefritt traktamente, fastställande av gräns för deklarationsplikt och fastställande av grundavdrag.

Det förhöjda prisbasbeloppet för 2015 är fastställt till 45 400 kr.
Det förhöjda prisbasbeloppet beräknar intjänad tilläggspensionspoäng för de som kommer att få pension enligt de äldre ATP-reglerna.

Inkomstbasbeloppet för 2015 är fastställt till 58 100 kr.
För 2015 motsvarar taket för pensionsgrundande bruttolön en månadslön på 39 075 kronor. Intjänandetaket innebär att den med högre inkomst inte betalar pensionsavgift eller tjänar in pensionsrätt för den del av inkomsten som ligger över det taket.

Inkomstindex för 2015 är fastställt till 158,91.
Inkomstindex mäter den genomsnittliga löneutvecklingen och påverkar inkomst- samt tilläggspensionerna. Inkomst- samt tilläggspensionerna för 2015 ökar med 0,9 procent.

Ovan nämnda nivåer träder i kraft den 1 januari 2015.

 

Författare: Magnus Wickström

Vid frågor, kontakta ditt lokala EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev