Drivkraft

Ange ditt sökord

2014/12/04

2 min

Så förbereder du bokföringen inför årsskiftet

Nu stundar, förutom julen, snart bokslut för de bolag som har räkenskapsår som slutar 31 december. Det är bra att upptäcka eventuella fel och göra rättelser i bokföringen innan räkenskapsårets utgång. På så sätt slipper du göra rättelser i momsrapporten i efterhand. Här får du några tips om vad du bör tänka på.

 • Utred eventuella differenser på konton i balansräkningen
 • Gå igenom inventarieregistret och se till att aktuella inventarier ligger kvar. Bör något utrangeras? Eller har någon inventarie sålts?
 • Kundfordringar – analysera reskontran. Finns det gamla fordringar som bör skrivas bort? Finns det tvistiga fordringar? Kontakta kunden så det blir utrett.
 • Finns det lager i bolaget – förbered inventeringen. Behövs en inventeringsinstruktion?
 • Leverantörsskulder – analysera reskontran. Finns det skulder som är gamla eller felaktiga? Ligger det några debetsaldon i reskontran som blivit felaktigt hanterade?
 • Ta kopior på fakturor och periodisera kostnader/intäkter på över 5 000 kronor som hänför sig till nästa räkenskapsår.

För mer information kontakta din redovisningskonsult eller ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

  Kontakt

  Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

   Nyhetsbrev