Drivkraft

Ange ditt sökord

2014/12/10

3 min

Att tänka på inför årsskiftet

Så här under de sista veckorna i december kan det vara värt att se över vilka åtgärder du kan vidta inför årsskiftet. Med en god planering kan både företag och privatpersoner göra besparingar.

Fåmansföretag

 • Kontrollera att du som äger kvalificerade andelar – minst 4 procent av andelarna i bolaget – har tagit ut tillräcklig lön för att uppfylla löneuttagskravet. Det är en förutsättning för att du ska kunna tillgodoräkna dig löneunderlaget vid beräkning av årets gränsbelopp på blankett K10.
 • Löneuttagskravet för 2014 är 341 400 kr + 5 procent av koncernens kontanta ersättning eller 569 000 kronor (10 inkomstbasbelopp).
 • Inlåning i FÅAB? Överväg att eventuellt omvandla inlånade medel till ovillkorat aktieägartillskott, dels för att öka anskaffningsvärdet, dels för att höja årets gränsbelopp vid beräkning enligt huvudregeln. En förutsättning är dock att det görs varaktigt och att affärsmässiga skäl föreligger.

Privatpersoner

 • Pågående ROT-arbeten? Se över möjligheten att dela upp arbetena och fakturorna över årsskiftet för att utnyttja avdragsrätt för både 2014 och 2015.
 • Ägs bostaden av ena maken? Genom gåva eller bodelning av del av fastigheten till den andra maken kan utrymmet för ROT-avdrag utökas. Observera att fakturan måste vara utställd på ”rätt make”.
 • Matcha kapitalvinster mot kapitalförluster. Är det lämpligt att realisera vinster/förluster innan årsskiftet?

Glöm inte heller att det är sista året att begära omprövning för år 2008 (taxering 2009).

Kontakta gärna ditt närmaste EY-kontor för att diskutera din årsskiftesplanering.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

  Kontakt

  Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

   Nyhetsbrev