Drivkraft

Ange ditt sökord

Bilda koncern – hur går det till?

Har du planer på att bredda verksamheten eller växa och bli större inom din bransch? Står du inför ett generationsskifte eller funderar du på att sälja ditt företag? Då kan det vara aktuellt att bilda en koncern.

En koncern består av ett moderföretag och ett eller flera dotterföretag. Även dotterföretag till dotterföretagen ingår i en koncern. Motiven bakom en koncernbildning kan vara flera, till exempel styrning och uppföljning av verksamheter och ansvarsområden men också av finansiella och skattemässiga skäl. Och står du inför ett generationsskifte eller av annan anledning funderar på att sälja ditt företag skall du överväga att skaffa en ägandestruktur med holdingbolag.

Ett företag är moderföretag om det har ett så kallat bestämmande inflytande över dotterföretaget. Det innebär att det ägande företaget, det vill säga moderföretaget, har röstmajoritet eller på annat sätt bestämmande inflytande över det andra företaget, till exempel genom avtal. Moderföretag i större koncerner måste upprätta en koncernredovisning.

Olika tillvägagångssätt
Det finns olika alternativ att välja mellan när det gäller koncernbildning. En koncern kan skapas genom att ditt företag bildar ett nytt svenskt eller utländskt dotterföretag. En koncern kan också bildas via ett samgående mellan två företag. Ytterligare ett alternativ för koncernbildning är att köpa majoriteten av rösterna i ett eller flera befintligt företag.

I många fall skapar en koncern synergieffekter, eftersom du kan samordna exempelvis produktion, inköp och marknadsföring.  Du bör dock diskutera frågan om en eventuell koncernbildning med din revisor eller rådgivare. Fler bolag kan leda till mer administration med ökade kostnader som följd, bland annat för redovisning och revision.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev