Börja skriv din sökterm

Ökad tillgänglighet med webbredovisning

Fler och fler företagare går över från traditionell till webbaserad redovisning. Fördelarna är många, enligt Malin Mäntyranta, auktoriserad redovisningskonsult och ansvarig för webbredovisningstjänsten EY Online.

Skillnaden mot traditionell redovisning är att webbredovisningen finns tillgänglig överallt och närsomhelst, bara det finns en internetuppkoppling, säger Malin Mäntyranta. Det innebär bland annat att redovisningskonsulten och kunden kan jobba samtidigt i systemet. En kund som kanske får problem med en faktura kan ringa sin redovisningskonsult direkt och få hjälp att ändra eller kreditera den.

Enklare fakturahantering
Andra fördelar med webbredovisning är att leverantörsfakturor kommer direkt in i systemet. Det ökar spårbarheten, eftersom fakturorna samlas per leverantör och enkelt kan sökas fram. Detta är något som uppskattas av såväl kunder som revisorer.  Det blir lättare för alla när man slipper ha fakturor i pärmar på kontoret. Revisorn kan i stället gå in i huvudboken och sedan klicka sig fram steg för steg ända ned till en enskild faktura.

Kunderna kan också dra ut egna rapporter ur systemet när som helst, de behöver inte hämta dem på kontoret eller vänta på pappersposten.

Minskar sårbarheten
Webbredovisning passar särskilt bra för de som reser mycket i tjänsten eller jobbar borta. De kan sköta sin redovisning från hotellrummet eller hemifrån på helger eller kvällar. För ensamföretagare innebär webbredovisning att man inte behöver ordna med någon som kollar posten eller hoppar in och sköter redovisningen när man har semester. Man kan godkänna fakturor från hotellrummet medan familjen sover.

Att använda webbredovisning minskar sårbarheten hos småföretag som kanske bara har en person som jobbar med redovisning. Om den personen är borta kan en redovisningskonsult med kort varsel gå in och sköta ekonomin tillfälligt. Det är en stor trygghet för många.

För mer information om EY Online kontakta ditt närmaste lokalkontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Inför bokslutet – vad behöver du tänka på?

Det har blivit dags att stänga böckerna för 2016 och förmodligen har du redan öppnat det nya året. Här har vi samlat några tips som du kan ha nytta av i ditt bokslutsarbete.

2017/01/25

4 min

Fyra tips när du ska effektivisera din ekonomiavdelning

Företagets ekonomiavdelning ska dels vara en kontrollfunktion som följer regler och uppfyller krav från myndigheter, dels en strategisk rådgivare till företagets ledning och chefer. Det kan vara svårt att hinna med – särskilt om avdelningen ägnar mycket tid åt administration.

Så förbereder du bokföringen inför årsskiftet

Nu stundar, förutom julen, snart bokslut för de bolag som har räkenskapsår som slutar 31 december. Det är bra att upptäcka eventuella fel och göra rättelser i bokföringen innan räkenskapsårets utgång. På så sätt slipper du göra rättelser i momsrapporten i efterhand. Här får du några tips om vad du bör tänka på.

2014/12/04

2 min