Drivkraft

Ange ditt sökord

2015/04/01

5 min

Sponsring – utan motprestation inget avdrag

De flesta företag får erbjudanden om att sponsra idrottsföreningar och andra ideella föreningar och organisationer. Frågan är om detta är en skattemässigt avdragsgill kostnad.

Skatteverkets utgångspunkt är följande: ”Sponsringen får inte omfattas av förbudet mot avdrag för gåvor. Om sponsringen endast är avsedd att ge sponsorn förbättrad image och goodwill är den att betrakta som gåva och därmed inte avdragsgill.”

Principen är att du kan göra avdrag för värdet av direkta motprestationer. Dessa motprestationer ska värderas till marknadsvärde. Jämförelser görs med kostnaden för andra reklamåtgärder.

Vidare säger Skatteverket att storleken på det sponsrande företaget kan ha betydelse. Om det är ett mindre företag kan det tänkas att sponsringsavtalet är ett sätt att dölja privata levnadskostnader för företagsledaren eller hans familj.

Motprestationer
Att göra en korrekt värdering av motprestationer är i realiteten en svår uppgift.  Vad är värdet av att synas på en hockeyrink eller en fotbollsarena om matcher visas på tv? Om sponsringen innefattar rätten att utnyttja lokaler eller tillgång till biljetter är det lättare att fastställa ett marknadspris.

Det är viktigt att motprestationerna tydligt framgår av sponsoravtalet. För avdragsrätt krävs också att du utnyttjar de möjligheter som finns i avtalet. Om du struntar i att sätta upp en reklamskylt blir sponsringen inte avdragsgill.

I vissa fall krävs inte en direkt motprestation. Det gäller om det finns ett starkt samband mellan sponsorn och den sponsrade verksamheten

Representation
Om sponsringen innehåller möjlighet att anordna kundaktiviteter aktualiseras skattereglerna representation. Det innebär att den avdragsgilla delen när det till exempel gäller måltider är begränsad beloppsmässigt.

Goodwill
På mindre orter finns det ofta ett inslag av goodwill i sponsringen. Det är viktigt att visa att man som företag stödjer den lokala verksamheten. Avsikten är att företaget ska uppfattas positivt av kunder, personal och allmänhet. Affärsmässigt har det större betydelse än några reklamskyltar. Det kan tyckas att det borde vara möjligt att finna argument för avdragsrätt i sådana situationer men den möjligheten får anses vara kraftigt begränsad. Som huvudregel är sponsring som bara avser att ge sponsorn förbättrad goodwill inte avdragsgill. Skatteverket skriver dock i sina riktlinjer att man i det enskilda fallet kan göra en ”nyanserad bedömning” av rätten till avdrag.

 Fem tips vid sponsring

 • Upprätta ett tydligt, skriftligt avtal som anger vad som förväntas av varje part.
 • Begär tydliga motprestationer som kan kopplas till av­dragsgilla kostnader i verksamheten.
 • Varje motprestation ska värderas till marknadsvärde och bokföras för sig.
 • Fundera på varför företaget sponsrar en verksamhet. Det måste finnas skarpa argument för den del som kan uppfattas som image- eller goodwillskapande.
 • Spara allt som kan bevisa nyttan med sponsringen – exempelvis matchbiljetter, inbjudningar till särskilda sponsorträffar eller tidningsartiklar där logotypen syns.

För mer information kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

  Kontakt

  Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

   Nyhetsbrev