Drivkraft

Ange ditt sökord

I stället för banklån

Projektfinansiering, leasing och factoring kan vara tänkbara alternativ till banklån. Men vilka för- och nackdelar finns egentligen med de olika finansieringsformerna?

Projektfinansiering innebär att ditt företag belånar ett kontrakt eller en order som avser ett visst projekt. Banken betalar ut 80-90 procent av ordens totala värde till företaget. När din kund får fakturan betalar han till banken. Därefter sker en avräkning mellan banken och ditt företag.

Ingen kreditrisk för företaget
Projektfinansiering kan vara lämpligt i företag med lageruppbyggnad eller i företag med svaga balansräkningar som har svårt att få annan finansiering. Fördelen med projektfinansiering är att kreditrisken flyttas från företaget till slutkund och att du frigör rörelsekapital till företaget. Dessutom får du loss pengar i ett tidigt skede. Projektfinansiering löser ditt kapitalbehov under projektets löptid – från orderingång till leverans. Det kan jämföras med factoring som erbjuder finansiering från den dag då fakturan ställs ut till och med förfallodag.

Kvalitet i leveransprocess a och o
Nackdelen med projektfinansiering är att det kan vara svårt att övertyga banken om att låna ut pengar, eftersom det saknas säkerheter. Banken ser en risk i att företaget kanske inte kan fullfölja sin order. I argumentationen med banken är det därför mycket viktigt att visa på kvalitet i leveransprocessen. Banken måste övertygas om att ditt företag kan producera och leverera varan.

Leasing av utrustning
Leasing innebär att du hyr något under en viss tidsperiod, oftast tre-fem år. Vanliga leasingobjekt är bilar, lastbilar, traktorer, datorer, verkstadsmaskiner med mera. När leasingperioden löpt ut kan du diskutera med leasingföretaget om att fortsätta leasa utrustningen eller att köpa den. Fördelen med leasing är att företaget kan skaffa utrustning utan att binda kapital och belasta balansräkningen. Leasingobjektet fungerar som säkerhet för finansieringen och du behöver vanligen inte några kompletterande säkerheter. Leasingavgiften är skattemässigt avdragsgill.

Fallgropar kvarstår
Företagets månadskostnad för leasingen bestäms av objektets restvärde och leasingavtalets längd. I dag har de flesta leasingföretag standardiserade kontrakt. Trots det kvarstår vissa fallgropar som till exempel räntesättning och överensstämmelse mellan restvärde och marknadsvärde. Vissa leasingavtal innehåller också villkor som ger leasingföretaget rätt att höja sina avgifter till följd av ränteändringar. Det finns dock metoder för att säkra ränterisken, något som många företag inte känner till.

Två factoringalternativ
Det finns två typer av factoring. Dels fakturabelåning som innebär att du får låna en viss procent på dina fakturor. Kundfakturorna betalas till finansbolaget och fakturorna fungerar som finansbolagets säkerhet för lånet. Dels fakturaköp som innebär att finansbolaget köper dina fakturor. Finansbolaget övertar därmed hela kreditrisken. Factoring är ett bra finansieringsalternativ om du har stort behov av rörelsekapital och inga andra kreditsäkerheter än företagets fakturor.

Factoring förenklar fakturahantering
Fördelen med factoring är att kapital frigörs omgående. Du behöver inte vänta 30 dagar eller mer på att fakturan betalas. En annan fördel är att du får hjälp med hela eller delar av faktureringsprocessen. Nackdelen är att det är en ganska dyr finansieringsform för företag med få kundfakturor. Ett problem är också att factoring sällan ger utrymme för full lageruppbyggnad.

För mer information kontakta Greger Albert.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev