Drivkraft

Ange ditt sökord

2015/05/12

4 min

Sjukförsäkring ersätter inkomstbortfall vid långvarig sjukdom

Att driva eget företag innebär att ägaren själv måste ordna försäkringar som täcker olika risker. Det handlar framför allt om sjukdom, olycksfall, tidigt dödsfall och egen ålderspension. Utformningen av försäkringarna beror bland annat på ägarens familjeförhållanden, privatekonomi, bolagets förutsättningar och olika juridiska avtal.

Alla företagare har ett visst grundskydd via den allmänna försäkringen från försäkringskassan.

Många företagare har dåligt grundskydd
Men många företagare – särskilt i nystartade företag – tar inte ut en marknadsmässig lön. Det ger företagaren ett mycket dåligt grundskydd i händelse av sjukdom. Vid långtidssjukskrivning får ägaren kanske bara 65 procent av sin lön.

En sjukförsäkring ersätter inkomstbortfall vid långvarig sjukdom och är ett viktigt komplement till ersättningen från försäkringskassan. Tidigare var kostnaderna för sjukförsäkringar mycket låga. Premierna har dock höjts i takt med den ökande sjukfrånvaron i samhället.

Det finns många snåriga regler kring dessa försäkringar. Därför är det lämpligt att vända sig till en pensionskonsult eller sitt försäkringsbolag för att se till att man får ett riktigt skydd anpassat efter sitt behov.

Börja med att fastställa ersättningsnivå
Steg ett vid val av sjukförsäkring är att fastställa vilken ersättningsnivå som ska utgå vid sjukdom. Ägaren kan sedan välja att teckna en individuell försäkring eller en gruppförsäkring. Tänk på att det kan finnas klausuler som innebär att till exempel utbrändhet inte ersätts under en viss tid från det att försäkringen tecknas.

I en individuell försäkring kan man välja karenstid, det vill säga den tid som sjukperioden ska pågå innan ersättningen betalas ut. Karenstiden påverkar dock premiernas storlek. Ju kortare karenstid, desto dyrare premie.

Om företagaren väljer en individuell försäkring krävs vanligen någon form av hälsoprövning. Även om företagaren uppfattar sig själv som frisk, kan prövningen resultera i högre premier eller begränsningar i försäkringen. Vänta därför inte för länge med att teckna en sjukförsäkring.

Indextillägg och premiebefrielse
Det är viktigt att kontrollera om sjukförsäkringen betalas ut med ett fast belopp eller om beloppet räknas upp med prisindex. Om försäkringen betalas ut med ett fast belopp kan beloppet urholkas av inflationen. En annan viktig fråga är vad som händer om företagaren blir sjuk eller oförmögen att arbeta p.g.a. olycksfall. Måste han fortsätta att betala premier för andra personförsäkringar som t.ex. pensionsförsäkring eller inträder s.k. premiebefrielse?

Den som vill komplettera sitt försäkringsskydd ytterligare, kan teckna en sjukvårdsförsäkring. Sjukvårdsförsäkringen medför snabb privat sjukvård i händelse av sjukdom.

Kompanjonförsäkring skyddar företaget ekonomiskt
Många företagare driver ett bolag tillsammans med en eller flera delägare. Det innebär att man indirekt kan påverkas av händelser som gäller en kompanjons hälsa och familjesituation. Företaget kan dock skyddas ekonomiskt genom att delägarna tecknar en kompanjonförsäkring.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

    Kontakt

    Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

      Nyhetsbrev