Drivkraft

Ange ditt sökord

2015/08/26

4 min

Skattefria och skattepliktiga förmåner

Du som äger och samtidigt arbetar i ditt företag befinner dig i en speciell situation. Eftersom du är både arbetsgivare och anställd saknas det tvåpartsförhållande som normalt råder. Vilka skattefria förmåner kan du tillgodogöra dig ur företaget i egenskap av anställd? Och vilka situationer kan utlösa förmånsbeskattning?

Alla transaktioner mellan företag och ägare ska ske till marknadsmässiga priser – annars måste du som ägare betala vanlig inkomstskatt eller skatta som om du får vinstutdelning. Om transaktionen klassas som lön ska företaget dessutom betala sociala avgifter.

Inköp av kapitalvaror
I dag kan ditt företag köpa kapitalvaror, som till exempel en fjällstuga eller båt. Reglerna säger att alla anställda ska förmånsbeskattas för den tid de använder kapitalvaran. Det innebär att en anställd som använder fjällstugan under sportlovsveckan ska beskattas enligt vad det kostar att hyra motsvarande stuga under samma vecka.

För dig som är ägare till företaget är reglerna strängare. Eftersom du äger egendomen via ditt företag anses du alltid disponera den. Du förmånsbeskattas därför som om du hade tillgång till egendomen året om. Poängen med att ändå låta företaget köpa egendomen är dels att du placerar företagets kapital, dels att du genom avskrivningar sprider skattekostnaden över flera år. För att undvika att beskattas för dispositionsrätten måste du lämna över egendomen för uthyrning, exempelvis till ett uthyrningsföretag. Om du sedan betalar samma pris som andra kunder när du nyttjar kapitalvaran förmånsbeskattas du inte.

Konsumtionsvaror blir vanliga avdrag
Mindre dyrbar egendom som har karaktären av konsumtionsvaror betecknas regelmässigt som vilka andra inköp till företaget som helst. Kostnaderna är avdragsgilla om du kan visa att varorna används i verksamheten. Om det däremot är svårt att visa ett sådant syfte, exempelvis vid inköp av golfutrustning, ses köpet som en skattepliktig förmån. Detta innebär i praktiken att om du exempelvis använder företagets videokamera privat, ska du förmånsbeskattas för ett värde som motsvarar kostnaden för att hyra en kamera under motsvarande tid.

Viktigt att följa regler
Om ditt företag leasar en tjänstebil finns det anledning att se upp när avtalet löper ut. Det restvärde som leasingföretaget sätter på bilen understiger normalt marknadsvärdet. Det betyder att du kan förmånsbeskattas om du väljer att köpa loss bilen privat. Den som vill slippa förmånsbeskattningen bör få bilen värderad och betala det beloppet för bilen.

Du löper även risk att förmånsbeskattas om du lånar ut pengar till ditt företag. Det kan vara aktuellt vid en aktieöverlåtelse eller om företaget behöver tillskott av kapital. Om du tar ut en ränta som är högre än marknadsmässig ränta anses det vara en skattepliktig förmån.

Den som inte följer förmånsreglerna kan vid en skatterevision drabbas av skattetillägg på 40 procent. I vissa situationer kan ärendet gå vidare till åtal.

Tjänstebil
Om du använder en tjänstebil för privat bruk uppkommer en skattepliktig förmån. Normalt förmånsbeskattas du med ett schablonbelopp. För att undvika förmånsbeskattningen måste du visa att bilen endast använts privat i ringa omfattning. Det gör du med hjälp av en detaljerad körjournal som bland annat ska innehålla mätarställning vid varje tjänsteresas början och slut, liksom syftet med resan.

Hälso- och sjukvård
Kostnader för privat hälso- och sjukvård är inte avdragsgilla för företaget. Å andra sidan behöver den anställde inte betala någon förmånsskatt för kostnaderna. Det gör att du, som är både ägare till och anställd i företaget, tjänar på att låta företaget stå för sådana kostnader. Alla kostnader som inte är avdragsgilla betraktas som en del av företagets vinst. Vinsten beskattas med 22 procent.

Skattefria förmåner
Några förmåner som är avdragsgilla för ditt företag och skattefria för dig som privatperson är:

 • Motionsförmåner. Företaget får dra av vissa motionskostnader (exempelvis gymkort) enligt vissa riktlinjer och praxis. Som anställd behöver du inte betala förmånsskatt på beloppet.
 • Kontorsmassage. Samma regler som för motionsförmåner.
 • Vissa gåvor. Normalt är gåvor från arbetsgivaren skattepliktiga. Men julgåvor på upp till 450 kronor undantas. Likaså jubileumsgåvor (1 350 kronor) och minnesgåvor ( 15 000 kronor) då exempelvis en anställd fyller 50 år.
 • Personalrabatter. De allmänna reglerna säger att företaget får ge dig och dina anställda samma rabatt på företagets produkter som den högsta rabatt ni ger era kunder.

 

 

 

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

  Kontakt

  Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

   Nyhetsbrev