Drivkraft

Ange ditt sökord

2015/10/09

3 min

Vilken ersättning ska styrelsen ha?

Ett styrelseuppdrag kräver tid och engagemang från ledamöterna och ska avlönas med ett arvode – åtminstone i större bolag. Vid andra typer av ersättningar till styrelsen är det viktigt att vara noga med att allt går rätt till.

I ägarledda bolag är det ovanligt med arvode till styrelseledamöterna. Men i större bolag får ledamöterna oftast någon form av ersättning, även om den kanske inte alltid motsvarar den tid som verkligen läggs ner på styrelsearbetet.

Det är svårt att ge generella riktlinjer om ersättning. Hur hög ersättning ska vara beror till stor del på bolagets storlek och verksamhet. Det gäller att göra en bedömning av vilka kompetenser och vilken tid som behövs.

Konsultuppdrag
Ibland händer det att företag anlitar en styrelseledamot som konsult i verksamheten och att konsulten då avlönas med konsultarvode.

Det är helt okej att göra så om det görs på rätt sätt. Men det är inte ovanligt att ta in någon som konsult när det egentligen handlar om vanligt styrelsearbete. Och rent styrelsearbete ska inte arvoderas genom konsultarvode. 

Om företaget tar in en styrelseledamot som konsult bör följande säkerställas:

 • Att beslutet fattas på rätt sätt (ej jäv).
 • Att uppdraget verkligen är ett konsultuppdrag utöver styrelseuppdraget.
 • Att ersättningen är marknadsmässig.
 • Att det upprättas ett avtal mellan konsulten och bolaget som reglerar uppdraget. På så vis är det tydligt vilket konsultuppdrag som eventuellt ska faktureras.

Beslutet ska tas i styrelsen och den det handlar om ska givetvis inte vara med för då får du ett ogiltigt beslut.

Det är lämpligt att stämma av med sakkunnig person, till exempel en skattekonsult, om styrelseledamoten ska få arvode eller om fakturering ska ske.

 Andra typer av ersättningar
En annan typ av ersättning som kan förekomma i mindre bolag är att någon får teckna aktier till ett pris som är mer förmånligt. Denna typ av ersättning bör alltid stämmas av med en skattekunnig person så att ersättningen inte leder till en ogynnsam skattesituation för bolaget eller styrelseledamoten.

Det finns inget förbud mot annan typ av ersättning, men även här ska beslutet fattas på rätt sätt för att det ska vara okej. Köper du något för billigt från bolaget så är mellanskillnaden en form av ersättning. Även här gäller exempelvis att personen inte själv är inblandad i beslutet.

Ett aktiebolag får inte heller låna ut pengar till aktieägare eller styrelseledamöter. Även närstående till dessa omfattas av förbudet. 

För mer information, kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Välkommen till Drivkraft

  Kontakt

  Är du intresserad av våra tjänster? Vill du göra en offertförfrågan? Kontakta oss via formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Du kan även kontakta ett lokalt kontor.

   Nyhetsbrev