Börja skriv din sökterm

2015/10/26

4 min

När styrelsearbetet inte fungerar

Om en styrelse inte fungerar i sitt arbete? Om en eller flera ledamöter fallerar i sina uppdrag? Hur ska styrelsen och företaget agera då?

Ibland händer det att styrelsearbetet inte fungerar för att en eller flera ledamöter missköter sina uppdrag så att hela verksamheten blir lidande. Det kan vara en person som inte dyker upp på möten och som inte är engagerad i besluten. Eller det kan vara en person som är för dominant, som inte lyssnar på andras åsikter och helt enkelt kör över de andra ledamöterna.

Om du har problem med en styrelseledamot ska du i första hand diskutera det med ordföranden och förklara varför det inte fungerar. Det är ordförandens uppgift att se till att styrelsen fungerar och att slå larm om den inte gör det.

Dialog med ägarna
Finns det problem i styrelsen är det också viktigt att ha en dialog med företagets ägare. Om det finns en valberedning så har styrelsens ordförande ofta en dialog med denna. Annars förs dialogen direkt med ägarna. Är det problem med någon i styrelsen så väljs den personen inte om.

Om situationen är riktigt kritisk kan ägarna kalla till extrastämma och då kan personen väljas bort redan under mandatperioden. Om det är styrelseordföranden som man har problem med kan frågan förstås vara svårare att lyfta.

Utvärderingar vanligare
I dag är det väldigt vanligt med löpande utvärderingar i styrelser. Vid en utvärdering är det lättare att upptäcka eventuella problem i styrelsen. En del företag tar också hjälp från externt håll. Då kan ledamöterna vara anonyma vilket kan göra det lättare att ta upp problem. Det är viktigt att snabbt komma till rätta med problem i styrelsen eftersom det inte är positivt för verksamheten.

För mer information, kontakta dit närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Vilken ersättning ska styrelsen ha?

Ett styrelseuppdrag kräver tid och engagemang från ledamöterna och ska avlönas med ett arvode – åtminstone i större bolag. Vid andra typer av ersättningar till styrelsen är det viktigt att vara noga med att allt går rätt till.

2015/10/09

3 min

Styrelsearbete i ägarledda företag – viktigt stöd för dig som ägare

Några av styrelsens främsta ansvarsområden är att skapa en hållbar strategi för företagets utveckling och sätta upp visioner och mål för verksamheten. Därefter är det ledningens uppgift att se till att arbetet genomförs.

2012/10/21

3 min

Hur skapar du ett effektivt styrelse- och ledningsarbete?

Ägare, styrelse och vd jobbar alla för företagets utveckling och framtid. En tydlig rollfördelning ger bolagets verksamhet ökad struktur och fokus. Hur ska dessa grupper arbeta effektivt för att undvika dubbelarbete eller att någon uppgift glöms bort?

2018/10/31

3 min