Börja skriv din sökterm

2015/11/11

3 min

Hur mycket får julklappen kosta?

I juletid är det vanligt med både företagsfester och julklappar till medarbetare. Vi tänkte därför påminna dig om vilka skatteregler som gäller för gåvor och julbord.

Julgåvor är skattefria för de anställda så länge gåvans värde är högst 450 kronor inklusive moms. I värdet ingår inte fraktkostnader. Om värdet är högre än 450 kronor blir gåvan skattepliktig från första kronan. Julgåvan får inte vara kontanter eller jämställda betalningsmedel, som check och postväxel. Presentkort kan däremot vara okej så länge de inte kan lösas in mot kontanter.

Julgåvor till kunder och leverantörer är inte avdragsgilla. Avdrag medges dock för enklare reklamgåvor av förhållandevis obetydligt värde, om gåvorna antingen har direkt anknytning till företagets verksamhet eller är enklare presentartiklar. Gåvorna ska då lämnas till ett större antal personer/kunder för att vara avdragsgilla. Du får även göra avdrag för gåvor till kunder i samband med representation, till exempel vid en affärsförhandling som sker i anslutning till julhelgen. Avdrag medges med högst 180 kronor exklusive moms per person. Dyrbarare gåvor kan bedömas som muta.

Julbord är en skattefri förmån för de anställda om det är fråga om en intern representation, till exempel en personalfest. Som arbetsgivare får du göra avdrag för högst två personalfester per år. Avdraget medges för kostnader för måltider med 90 kronor exklusive moms per person. För kringkostnader, exempelvis musikunderhållning, får du dra av 180 kronor exklusive moms per person. Pensionerade anställda och anställdas familjemedlemmar som är med på festen omfattas av samma regler.

Avdrag för julbord för kunder och leverantörer medges endast om det sker i anslutning till en affärsförhandling. Avdrag medges med 90 kronor exklusive moms per person, det vill säga samma som för extern representation.

Nya regler för beräkning av momsavdrag vid representation
Notera att det har kommit nya regler för att beräkna momsavdraget vid representation. Det innebär en möjlighet att dra av mer moms än tidigare. Av Skatteverkets ställningstagande framgår att antingen 1995 års eller 1996 års regler får tillämpas när momsavdraget beräknas. Enligt 1995 års regler får underlaget vid extern representation uppgå till max 300 kronor per person och tillfälle. Vid intern representation gäller 200 kronor per person och tillfälle, dock får kostnad för vin och sprit inte medräknas. Enligt 1996 års regler får underlaget uppgå till max 180 kronor och detta gäller för både intern och extern representation. Kostnad för vin och sprit får medräknas.

För mer information, kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Sponsring – utan motprestation inget avdrag

De flesta företag får erbjudanden om att sponsra idrottsföreningar och andra ideella föreningar och organisationer. Frågan är om detta är en skattemässigt avdragsgill kostnad.

2015/04/01

5 min

Budgetpropositionen 2016

Regeringen har presenterat budgetpropositionen för 2016. Sammanfattningsvis följer budgetpropositionen de skatteförslag som regeringen presenterat under hösten.

2015/10/02

8 min

Skattefria och skattepliktiga förmåner

Du som äger och samtidigt arbetar i ditt företag befinner dig i en speciell situation. Eftersom du är både arbetsgivare och anställd saknas det tvåpartsförhållande som normalt råder. Vilka skattefria förmåner kan du tillgodogöra dig ur företaget i egenskap av anställd? Och vilka situationer kan utlösa förmånsbeskattning?

2015/08/26

4 min