Börja skriv din sökterm

2015/11/11

3 min

Hur mycket får julklappen kosta?

I juletid är det vanligt med både företagsfester och julklappar till medarbetare. Vi tänkte därför påminna dig om vilka skatteregler som gäller för gåvor och julbord.

Julgåvor är skattefria för de anställda så länge gåvans värde är högst 450 kronor inklusive moms. I värdet ingår inte fraktkostnader. Om värdet är högre än 450 kronor blir gåvan skattepliktig från första kronan. Julgåvan får inte vara kontanter eller jämställda betalningsmedel, som check och postväxel. Presentkort kan däremot vara okej så länge de inte kan lösas in mot kontanter.

Julgåvor till kunder och leverantörer är inte avdragsgilla. Avdrag medges dock för enklare reklamgåvor av förhållandevis obetydligt värde, om gåvorna antingen har direkt anknytning till företagets verksamhet eller är enklare presentartiklar. Gåvorna ska då lämnas till ett större antal personer/kunder för att vara avdragsgilla. Du får även göra avdrag för gåvor till kunder i samband med representation, till exempel vid en affärsförhandling som sker i anslutning till julhelgen. Avdrag medges med högst 180 kronor exklusive moms per person. Dyrbarare gåvor kan bedömas som muta.

Julbord är en skattefri förmån för de anställda om det är fråga om en intern representation, till exempel en personalfest. Som arbetsgivare får du göra avdrag för högst två personalfester per år. Avdraget medges för kostnader för måltider med 90 kronor exklusive moms per person. För kringkostnader, exempelvis musikunderhållning, får du dra av 180 kronor exklusive moms per person. Pensionerade anställda och anställdas familjemedlemmar som är med på festen omfattas av samma regler.

Avdrag för julbord för kunder och leverantörer medges endast om det sker i anslutning till en affärsförhandling. Avdrag medges med 90 kronor exklusive moms per person, det vill säga samma som för extern representation.

Nya regler för beräkning av momsavdrag vid representation
Notera att det har kommit nya regler för att beräkna momsavdraget vid representation. Det innebär en möjlighet att dra av mer moms än tidigare. Av Skatteverkets ställningstagande framgår att antingen 1995 års eller 1996 års regler får tillämpas när momsavdraget beräknas. Enligt 1995 års regler får underlaget vid extern representation uppgå till max 300 kronor per person och tillfälle. Vid intern representation gäller 200 kronor per person och tillfälle, dock får kostnad för vin och sprit inte medräknas. Enligt 1996 års regler får underlaget uppgå till max 180 kronor och detta gäller för både intern och extern representation. Kostnad för vin och sprit får medräknas.

För mer information, kontakta ditt närmaste EY-kontor.

Hur kan du utveckla ditt företag?

Ibland kan det vara svårt att se de möjligheter till utveckling och effektivisering som finns i företaget. Vi har lång erfarenhet av de utmaningar som du och ditt företag kan ställas inför – oavsett om det gäller revision, redovisning, skatt eller rådgivning.

Relaterade artiklar

Avdrag för finansiella kostnader slopas enligt nytt förslag

Företagsskattekommittén föreslår i sin utredning att avdragrätt för negativa finansnetton slopas. Kvittning av positiva och negativa finansnetton mellan koncernbolag kommer att tillåtas i den mån koncernbidragsrätt föreligger. Negativa finansnetton kan inte rullas fram till nästa år. Dessutom föreslås ett ”finansieringsavdrag” motsvarande 25 procent av det skattepliktiga resultatet, vilket i praktiken är en sänkning av bolagsskattesatsen från 22 procent till 16,5 procent. Nuvarande räntebegränsningar avseende interna lån slopas.

5 min

Tips inför deklarationen

Nu är det hög tid att se över skattesituationen inför det stundande årsskiftet. EY har sammanställt en lista över vad bolag respektive fåmansbolag bör tänka på och göra innan årsskiftet.

2015/12/15

5 min

Välj rätt momsmetod – del 2

När och hur ska man redovisa ingående och utgående moms? Företag med årsomsättning under tre miljoner kronor kan välja om de vill använda faktureringsmetoden eller bokslutsmetoden.

2014/09/04

4 min